Wikimedia Commons

Verdens lengste hengebro knytter sammen Europa og Asia

Den nye Çanakkalebroen i Tyrkia har som den første i verden et fritt spenn på over to kilometer – og den knytter sammen to verdensdeler og krysser forkastningen mellom to kontinentalplater.

En nyåpnet bro i Tyrkia overtar rekorden som verdens lengste hengebro med et hovedspenn på litt over 2 kilometer.

  1. mars åpnet Çanakkalebroen for trafikk over Dardanellene, stredet som knytter sammen Svartehavet og Egeerhavet, i det nordvestlige Tyrkia.

Den nye rekordinnehaveren krysser forkastningen mellom to kontinentalplater – og grensen mellom Europa og Asia.

Samtidig står den i et område med kraftig vind, stor seismisk aktivitet og travel trafikk med store skip.

Tyrkia tar rekorden fra Japan

Çanakkalebroen, som har navn etter byen Çanakkale, har to røde tårn på hele 318 meter. De setter ny verdensrekord for høyden på en hengebro.

Mellom tårnene henger broens såkalte hovedspenn, og med sine hele 2023 meter er det 31 meter lengre enn spennet til den tidligere rekordinnehaveren, Akashi Kaikyo-broen i Japan.

Medregnet påkjøringsrampene har det enorme byggverket i alt en lengde på 4600 meter.

Over Çanakkalebroen går det en motorvei med tre felt i hver retning og en forventet trafikk på omkring 45 000 kjøretøyer hver dag.

Den erstatter en timelang fergetur som fram til broen ble åpnet, var eneste måte å krysse stredet på.

Å kjøre over broen tar omkring seks minutter, mens fergeturen med ventetid kunne ta så mye som fem timer.

Verdensrekorder koster krefter og hindringer

Dardanellene ligger ved innseilingen til Marmarahavet, som – via Bosporos-stredet ved Istanbul – er eneste sjøvei til Svartehavet.

Og nettopp i den tyrkiske storbyen står alle de tre andre broene som knytter sammen verdensdelene Asia og Europa.

Beliggenheten ved en maritim hovedferdselsåre har imidlertid vært et av de mindre problemene for de 400 ingeniørene som har regnet på broens dimensjoner.

Større problemer har de hatt med den kraftige vinden som blåser i området.

Vindkast kan sette hele hengebroer i svingninger og få dem til å vri seg, slik det skjedde med Tacoma Narrows-broen i USA.

For å sikre broen mot dette fenomenet går det to hule stålbjelker under brolegemet.

De stiver av broen slik at den ikke kan vri seg hvis det skulle bli ekstra kraftige vindkast.

VIDEO: Se kablene bli trukket til verdens lengste hengebro

Copyright: Cowi

Konstruksjonen gjør samtidig at broen er bevegelig nok til å tåle de små rykkene i forkastningen mellom de to kontinentalplatene som den knytter sammen.

Enorme støtdempere mellom brolegemet og tårnene sikrer Çanakkalebroen mot jordskjelv.

Den nye kjempebroen har kostet godt og vel 235 milliarder kroner å oppføre, mens det er brukt nesten 130 000 tonn stål i konstruksjonen.

I tillegg til de 400 ingeniørene har omkring 5000 arbeidere jobbet med verdens lengste hengebro siden mars 2017.