Når ble de tidligste kloakkene konstruert?

Hvor langt tilbake i historien har man brukt kloakksystemer? Og hvem bygde de første?

Antikk kloakk
© Shutterstock

De første kloakkene fantes i Babylon rundt år 4000 f.Kr. Kloakksystemene førte vann bort fra gatene når det regnet, men trolig var også enkelte hus tilkoblet anlegget. Men det var først i Romerriket at man lagde et ekte underjordisk kloakksystem som førte bort bruktvann etter bad- og toalettbesøk. Rundt år 800 f.Kr. anla man de første kloakkene under Roma. Lenge var kloakksystemene forbeholdt de offentlige institusjonene, og først i år 100 e.Kr. ble det åpnet for at private hjem kunne koble seg til anleggene. Romernes kloakksystemer var ikke bare teknisk avanserte, de var også miljøvennlige. Vannet fra de offentlige badene ble ofte brukt om igjen som skyllevann i toaletter før det ble ført videre til de store kloakkanalene under byen og til slutt endte i Tiberen.