Shutterstock

Menneskets produkter veier mer enn alt liv

Vekten av menneskeskapte ting fordobles hvert tyvende år og overstiger nå den samlede vekten av alle levende organismer.

Ingen dyreart har satt så dype spor på kloden som mennesket. Bare antallet mennesker er overveldende. Jordens 7,8 milliarder mennesker veier til sammen seks ganger mer enn verdens ville pattedyr.

Dessuten har vi i satt så store fingeravtrykk på jorden at geologene vurderer om mennesket skal tildeles sin egen geologiske tidsalder, antropocen.

Vi har satt uutslettelige spor

Menneskets endringer av landskapet, brenning av fossilt drivstoff og ikke minst kjernekraft og kjernevåpen har satt så varige spor på kloden at de antagelig vil være synlige og målbare lenge etter at arten vår har gått til grunne.

De siste 100 årene har vekten av menneskeskapte ting (rød kurve) eksplodert og overgår nå jordens samlede biomasse (grønn kurve). Y-aksen viser vekten i billioner tonn. Søylen til høyre viser vekten fordelt på materialene betong (A), sand og grus til anleggsarbeider (B), murstein (C), asfalt (D) og metall (E).

© Shutterstock

Nå kan forskere fra Weizmann Institute of Science i Israel meddele at vi har nådd en ny milepæl i historien vår. De har beregnet at menneskeskapte ting nå veier like mye som alt livet på jorden.

Forskerne har delt opp produktene våre i fem store grupper etter hvilke materialer de består av: betong, murstein, asfalt, metall og tilslagsmaterialer (sand, grus med mer).

Til sammen blir det 1,1 billioner tonn – det samme som jordens biomasse. Og da er ikke avfallet vårt regnet med.

Demninger, som her over Yangtze-elven i Kina, bidrar betydelig til i statistikken. Bare betongen i demningen veier over 60 millioner tonn.

© Shutterstock

Vekten av menneskets ting har for alvor steget de siste vel 100 årene. Ifølge forskerne veide de bare tre prosent av biomassen i år 1900.

Senere har vekten i gjennomsnitt blitt fordoblet hvert tyvende år. Nå produserer vi hvert år 30 milliarder tonn materialer. Det innebærer at vi hver eneste uke skaper infrastruktur og produkter som veier like mye som hele verdens befolkning.