Shutterstock

Hva gjør hengebroer så sterke?

De fleste av verdens lengste broer er hengebroer. Det virker intuitivt ustabilt å henge opp veibanen i kabler. Hva er egentlig fordelen med hengebroer?

Hele ideen bak hengebroene er at en strekkbelastning tåler mer enn en trykkbelastning – tenk for eksempel på en bit ståltråd som rett og slett er ganske enkel å bøye med fingene, men nesten umulig å få til å brekke.

På en hengebro blir vekten av brobanen båret ved hjelp av et strekk. Og fordi strekket er forholdsvis lett å bære, kan man gjøre brospennet meget langt.

Hele den enorme tyngden blir tatt opp av de solide brotårnene (også kalt pyloner) og ført direkte ned i fundamentet som kan bære en nesten ubegrenset vekt, bare pylonene er tilstrekkelig solid forankret.

Takket være den spesielle teknikken kan man lage flere kilometer lange brospenn. Verdens lengste hengebro er i dag Akashi-Kaikyo, som knytter to japanske øyer sammen.

Spennet er på 1991 meter, men det er teknisk mulig å lage hengebroer med betydelig lengre spenn.

Det er blant annet planer om en bro over Gibraltarstredet, som vil få hele tre pyloner og dermed to hovedspenn – hvert av dem på omkring fem kilometer.

TOPP 5: Hvilken hengebro har det lengste frie spennet?

Det frie spennet er den største avstanden mellom to pilarer.

© Wiki commons

1. Akashi Kaikyō Ōhashi-broen

1991 meter, Japan Verdens lengste hengebro krysser Akashistredet i Japan. De to søylene holdes oppe av to nedgravde betongklosser som veier 350 000 tonn hver. Broen sto ferdig i 1998, og det tok ti år å bygge den.

© Wiki commons

Xihoumen-Broen

1650 meter, Kina Broen er én av fem som forbinder 1,1 millioner innbyggere på Zhoushan-øyene med fastlandet. Broen åpnet i 2009 etter en byggeperiode på bare fire år.

© Wiki commons

Storebælts-forbindelsen

1624 meter, Danmark Storebælt er internasjonalt farvann, så denne broen er bygget med en frihøyde på 65 meter, slik at store fartøy kan passere.

© Wiki commons

Osman Gazi-Broen

1550 meter, Tyrkia Broen befinner seg i et område der det er mange jordskjelv, noe som har satt høye krav til konstruksjonen. Broen sto ferdig i 2016.

© Wiki commons

Yi Sun-Sin-Broen

1545 meter, Sør-Korea Den lille øya Myodo-dang forbindes med den koreanske halvøy via denne broen. Prosjektet startet i 2007 og var ferdig i 2012.