Hvordan kommer kranene opp på en skyskraper?

Vi ser ganske ofte kraner på skyskrapere som er under konstruksjon. Men hvordan får man kranene opp dit og senere ned igjen?

byggekran, høyhus, bygninger

Kraner er bygd som en teleskopkikkert

Den enkleste metoden er å plassere en kran utenfor bygningens fasade. Kranen er konstruert som en teleskopkikkert slik at det hele tiden kan settes inn tårnseksjoner som skyves opp etter hvert som bygningen blir høyere. For å sikre at kranen ikke velter, blir hver seksjon festet til bygningen. Og når byggearbeidet er ferdig, kan de enkelte elementene trinn for trinn skyves sammen igjen.

Ulempen ved å plassere kranen ved siden av den ytre veggen er at kranens utligger må rekke tvers over bygningen. Lasteevnen synker jo lengre utliggeren er, og derfor har kranen bare en viss rekkevidde. En annen løsning er å sette kraner hele veien rundt bygningen. Men det er dyrt, og samtidig krever det koordinering for å unngå at kranene svinger inn i hverandres baner.

Gode erfaringer med kraner i midten av byningen

Ingeniørene har derimot gode erfaringer med å plassere kranen i midten av bygningen. Ved en slik oppstilling brukes det også som regel en tårn-kran med teleskopseksjoner. Fordelen er at med en sentral plassering blir utliggerens lengde utnyttet bedre. Velger man denne metoden, må man imidlertid være innstilt på at bygningen ikke kan ferdiggjøres innvendig før kranen er ferdig med jobben og er blitt fjernet.