GlobalVision/Getty Images
Skyskrapere stiger fra planet.

Kan skyskrapere påvirke jordens rotasjon?

Når jeg strekker ut armene mens jeg roterer, synker hastigheten. Kan skyskrapere på påvirke jordens rotasjon?

Hver gang ingeniører oppfører en høy bygning, får de jorden til å rotere en mikroskopisk smule langsommere enn før, og dermed blir døgnet også litt lengre.

Jo høyere og tyngre skyskraperen er, og jo nærmere ekvator bygningen blir oppført, desto mer bremser den klodens rotasjon.

Fenomenet har rot i fysikken til roterende legemer. Rotasjonshastigheten blir påvirket når fordelingen av masse endrer seg i en gjenstand som roterer.

Når massen flyttes nærmere massesentrumet, stiger hastigheten, og når massen flyttes lenger vekk fra sentrum, synker hastigheten.

Derfor snurrer jorden litt saktere hver gang skyskrapere reiser seg fra planetens overflate.

Prinsippet er også velkjent fra isdansere som snurrer raskt i piruetter. Når isdanseren strekker ut armene, synker rotasjonshastigheten.

Verdens høyeste bygning, Burj Khalifa i Dubai, er 828 meter høy og veier om lag en halv million tonn – nesten ingenting i forhold til jordens radius på 6371 kilometer og masse på nesten seks tusen milliarder milliarder tonn.

Derfor ble jordens rotasjon nesten ikke påvirket da Burj Khalifa ble oppført – dagen ble bare noen få milliondeler av en milliarddel av et sekund lengre.

500 000 tonn veier verdens høyeste bygning, Burj Khalifa i Dubai.

Effekten fra hver enkelt bygning er imidlertid så liten at den verken kan merkes eller måles. Og selv alle jordens skyskrapere til sammen påvirker ikke døgnets lengde merkbart.

Effekten er for eksempel fortsatt mye mindre enn månens tyngdepåvirkning, som forlenger døgnet med om lag 0,0016 sekunder hvert århundre.