Hvorfor velter ikke byggekranene?

En T-formet byggekran har en vekt i den ene enden og en løftekrok i den andre. Hvordan har det seg at en slik kran ikke tipper når den ikke er lastet med noe?

Byggekraner i aksjon
© Shutterstock

En byggekran er sjelden i balanse. Derfor er det nødvendig å ha et solid fundament som kan motvirke kreftene som vil forsøke å velte kranen, og man må ta hensyn til både nyttelasten, egenvekten og vindforholdene. En høy byggekran pleier å ha en utligger på 60 meter og en bakbro på 20 meter. En slik kran har gjerne en løftekapasitet på 300 tonnmeter, noe som betyr at den kan løfte 10 tonn 30 meter ute eller 5 tonn 60 meter ute. For å minimere kreftene som prøver å tippe kranen forover i lastet tilstand, må man sørge for at kranen i ubelastet tilstand har et veltemoment bakover på omtrent halve løftekapasiteten, det vil si 150 tonnmeter på en kran på 300 tonnmeter. Det får man til ved hjelp av en motvekt som består av betongblokker som er montert bakerst på bakbroen. En motvekt på 7,5 tonn 20 meter ute på bakbroen vil holde kranen i balanse når det gjøres et løft på 2,5 tonn 60 meter ute, hvis man ser bort fra utliggerens og bakbroens egenvekt. Momentet forover eller bakover vil da bli maksimalt 150 tonnmeter, og kranmasten må være kraftig nok til å ta opp dette veltemomentet og føre det til betongfundamentet gjennom kraftige bolter. Fundamentet må være så tungt at kranen ikke velter.