Den kinesiske mur holder på å forsvinne

Naturkrefter, horder av turister og en befolkning som stjeler steinene. Alt sammen har tæret på Kinas nasjonalsymbol, Den kinesiske mur, og nå advarer eksperter om at det berømte bygget risikerer å forsvinne.

NB_u27 kinesisk mur

Nesten en tredjedel er allerede borte

Du må kanskje skynde deg hvis du vil se Den kinesiske mur. Nesten en tredjedel av Kinas nasjonalsymbol er nemlig mer eller mindre forsvunnet.

Ifølge avisen Beijing Times er 1961 km av muren enten falt helt sammen eller i elendig forfatning. Det tilsvarer ca. 30 pst. av den i alt 6350 km lange forsvarsmuren i det nordlige Kina.

Naturfenomener bryter ned muren

Nedbrytingen skyldes blant annet naturfenomener som lynnedslag, jordskjelv og oversvømmelse, og eksperter oppfordrer kinesiske myndigheter til å klimasikre utsatte strekninger av muren.

Tyveri er en annen trussel mot det berømte bygget, som står på UNESCOs liste over verdens kultur- og naturarv.

Noen steder stjeler den fattige lokalbefolkningen av steinene og bruker dem til å bygge egne hus, eller de selger dem til turister.

Turistenes føtter sliter på steinene

Alle de besøkende sliter også på den gamle muren, og problemet forverres av at turister har begynt å oppsøke deler av muren som ikke er åpen for offentligheten.

Det gamle byggverket har ellers overlevd århundrer med kriger og naturkatastrofer. Muren ble oppført som et forsvarsverk mot rytterfolk nordfra under det siste Ming-dynastiet, som regjerte i Kina fra 1368 til 1644. Opprinnelig besto muren av adskilte seksjoner, men de ble senere knyttet sammen til en sammenhengende forsvarsmur.

Les mer om hvem bygde Den kinesiske mur.

Alle bygg vil forsvinne en dag

Akkurat som Den kinesiske mur slites ned, ville alle byer langsomt forsvinne fra Jordens overflate dersom menneskene plutselig forsvant. Les om en mennesketom verden i artikkelen: