Kan man ikke bare løfte Titanic opp til overflaten?

Etter at vraket av Titanic ble funnet i 1985, har blant annet ballonger, bordtennisballer, glasskuler og voks blitt foreslått som midler til å heve skipet. Er det umulig å få til?

© NOAA/IFE/URI

Heving av Titanic er nesten umulig på grunn av korroderende saltvann, kraftige havstrømmer og ikke minst jernfortærende mikroorganismer. Nedbrytningen betyr at forsøk på heving vil få Titanic til å smuldre opp.

Men man har hevet sunkne skip før. For eksempel hevet den danske oppfinneren Karl Krøyer i 1964 det kuwaitiske fraktskipet Al-Kuwait ved å fylle det med 27 millioner kuler av plastmaterialet isopor.

Al-Kuwait var imidlertid mye mindre enn Titanic og lå på grunt vann.

Redning forstyrrer gravfreden

Bare deler av Titanic har blitt reddet fra havbunnen på 3800 meters dybde. I alt er over 5500 gjenstander tatt opp, først og fremst av miniubåter, og til tross for Titanics forfatning lyktes det i 1998 å heve en del av skrogen på tjue tonn. Men dette møtte stor motstand.

Error in rendering text item widget:

       Firmaet som sto bak, RMS Titanic Inc., ble blant annet møtt med beskyldninger om at kommersielle interesser gikk ut over vitenskapen, og at de skadet vraket. 

De ble også kritisert for å forstyrre gravfreden for de over 1500 omkomne. 

## Bakterie spiser Titanic 
Siden hundreårsdagen for katastrofen i 2012 har vraket vært [beskyttet](https //unesdoc.unesco.org/ark: /48223/pf0000152883 { «target»: _blank»}) av en FN-konvensjon. 

Men snart er det ikke mer å beskytte. 
     

Mikroorganismer holder på å bryte ned Titanic, og en av dem har faktisk fått navn etter skipet, nemlig Halomonas titanicae.

Bakterien lever i dryppsteinslignende rustdannelser som den selv frambringer.

Da forskere i 2010 oppdaget den effektive bakterien, ble det klart at Titanic bare hadde noen få tiår igjen.

Bakterien kan være nyttig siden man noen ganger ønsker å framskynde nedbrytningen av skipsvrak og utrangerte boreplattformer.

Ballonger hever sunkne skip

Selv om Titanic neppe blir hevet, er det faktisk mulig å løfte skip opp til overflaten ved hjelp av ballonger.

© Claus Lunau

1 Vraket fylles med ballonger

Sunkne skip heves ofte med beholdere med luft, for eksempel ballonger av en veldig hardfør gummiblanding. Ballongene fordeles i vraket og kan deretter fylles med trykkluft fra overflaten.

© Claus Lunau

2 Løftet foregår i etapper

Ligger skipet på grunt vann, heves det rett til overflaten. Ligger det dypere, heves det i etapper med ballonger. Etter hver etappe bukseres vraket inn på stadig grunnere vann.

© Claus Lunau

3 Turen ender i tørrdokk

Når skipet har kommet opp til overflaten, slepes det til land og inn i en tørrdokk. Tørrdokken kan tømmes helt for vann slik at vraket kan undersøkes av for eksempel havarieksperter.