Shutterstock
astroide 2

Kan atombomber beskytte oss mot asteroider?

Jeg har hørt at Nasa vurderer å stanse asteroider på vei mot jorden med atombomber. Er det virkelig mulig?

En atombombe har – i hvert fall i teorien – potensial til å stanse en asteroide. Metoden vil imidlertid antagelig bare bli aktuell som en nødløsning. Det framgår av en detaljert analyse utført av amerikanske forskere i 2021.

Gruppen, under ledelse av astrofysiker Patrick King ved Johns Hopkins-universitetet, understreker at den beste løsningen er å oppdage den truende asteroiden når den fortsatt er flere år fra kollisjonen med jorden.

Det gir mulighet for å gi den en liten dytt, for eksempel med det Nasa-utviklede DART-systemet, som ble testet første gang i september 2022. Dytten sørger for en ørliten endring i asteroidens kurs, men når det skjer i god tid, er det nok til å avverge sammenstøtet.

Mindre asteroider kan imidlertid komme på kloss hold før de blir oppdaget, og her kommer atombombene inn i bildet.

Patrick King og kollegene hans kjørte en rekke simuleringer der en asteroide på 100 meter ble bombet når den var mellom et halvt år og en uke fra jorden.

Kjernevåpenet var på ett megatonn, om lag 65 ganger så mye som bomben som rammet Hiroshima, og det var nok til å slå asteroiden i småbiter.

Atomvåpen kan bli jordens redning

Amerikanske og russiske forskere har regnet seg fram til at en atombombe kan uskadeliggjøre en asteroide.

bombe taet paa jorden
© Shutterstock & Lotte Fredslund

1 Bomben er siste løsning

Hvis en asteroide er nær jorden, kan sprengning være den beste løsningen. Selv kraftige kjernevåpen veier under et tonn, en vekt raketter fint kan løfte.

astroide knuses
© Shutterstock & Lotte Fredslund

2 Asteroiden knuses helt

Bomben må kunne slå asteroiden i småbiter. Beregninger viser at en sprengkraft på et megatonn er nok til å pulverisere en asteroide på 100 meter.

astroide spraenger
© Shutterstock & Lotte Fredslund

3 Bare noen få småsteiner treffer oss

Jo tidligere vi sprenger asteroiden, desto bedre. Skjer det når den er to måneder unna, vil bare 0,1 prosent av asteroidens masse treffe jorden.

I 2018 undersøkte russiske forskere muligheten for å bombe en større asteroide på 200 meter. Da var en sprengkraft på tre megatonn nok – og effektiviteten økes ved å treffe nær asteroidens sentrum, for eksempel i et naturlig krater.

Praktiske forsøk med atombomber mot asteroider er problematiske fordi internasjonale traktater forbyr bruk av kjernevåpen i verdensrommet. Men hvis jorden en dag virkelig er truet, vil nok de fleste land være villige til å gjøre et unntak.