Paul Cocksedge Studio
Telefon i glasbeholder

Hvorfor virker et glass som en høyttaler?

En mobiltelefon spiller høyere hvis den blir lagt i et glass, men hvorfor?

Lyd er trykkbølger som beveger seg vekk fra en lydkilde – det som setter i gang bevegelsene.

Du hører telefonen spille av musikk fordi en liten høyttaler i telefonen lager små vibrasjoner som setter molekyler i luften i bevegelser som til sjuende og sist når fram til ørene dine.

Glass forsterker bølger

Trykkbølger i luften kan forsterke hverandre, og derfor kan lyden fra den lille høyttaleren i telefonen også forsterkes.

Hvis du plasserer mobiltelefonen i et glass, går ikke lydbølgene ut til alle sider som de ellers ville ha gjort, men blir reflektert og dirigert i omtrent den samme retningen – opp av glasset.

På veien opp kan bølgene møtes og forsterke hverandre – det oppstår resonans. Og flere av bølgene når direkte fram til ørene dine enn hvis telefonen lå fritt i rommet og lydbølgene kunne bevege seg i alle retninger og avgi energien sin til vegger og inventar.

Samme prinsipp blir utnyttet i en separat høyttaler som sender ut lydbølgene på en konsentrert og forsterket måte.

Prinsippet finnes også i mange musikkinstrumenter – kroppen til en kassegitar forsterker for eksempel lyden betydelig mer enn hvis musikeren bare slo an en utspent streng.

Kassen kalles derfor også en resonanskasse.