Hvorfor skyter USA opp rakettene sine fra Florida?

Når Nasa skal skyte opp raketter i USA, skjer det som regel fra den såkalte Space Coast i Florida. Men hva er egentlig fordelene ved å sende opp raketter derfra?

Falcon 9-raketten med blant andre den danske astronauten Andreas Mogensen tok av fra Kennedy Space Center i Florida natt til 26. august 2023.

© NASA

På østkysten av Florida ligger både Cape Canaveral og Kennedy Space Center, der nesten to tredjedeler av de amerikanske rakettoppskytingene i 2022 fant sted.

Staten har flere fordeler, blant annet at den ligger langt sør – nærmere ekvator får rakettene mer starthjelp fordi jordoverflaten roterer raskere her enn lenger nord. Ved ekvator er rotasjonshastigheten 1674 km/t, mens den er null ved Nordpolen og Sørpolen. På vei sørover eller nordover fra polene til ekvator stiger farten gradvis.

Ved Cape Canaveral er hastigheten 1471 km/t – en fart som også raketten beveger seg med mens den fortsatt står på bakken.

Rotasjon sparer drivstoff

Når den skytes opp, kan raketten benytte seg av denne farten, så lenge den blir styrt inn på en kurs som følger jordas rotasjonsretning mot øst. Dette fartstilskuddet gjør at raketten trenger mindre drivstoff for å nå målet sitt.

Det gjør det billigere å sende opp raketter, og gjør det mulig å sende opp tyngre utstyr.

Fordi raketter bare får gratis fart på en østlig kurs, er det praktisk at det ligger åpent hav i den retningen. Nesten alle raketter er bygd med to eller flere trinn som leverer framdrift i en periode, kobles av og deretter faller tilbake mot planetens overflate.

Hvis det skjer over bebodde områder, er risikoen for tap av menneskeliv overhengende.

Skulle raketten bli rammet av en kritisk feil og styrte, er det også mest hensiktsmessig at det skjer over havet.

Sykloner truer oppskytninger

Florida har imidlertid også sine ulemper. Staten får ofte besøk av tropiske sykloner, som kan stanse oppskytinger og kan ødelegge utstyr. Samtidig er Florida den staten som oftest rammes av lyn. I 1987 ble en rakett truffet av lynet, noe som gjorde at den slo sprekker og eksploderte.

Hawaii ligger nærmere ekvator enn Florida, men plasseringen gir bare litt ekstra fart, samtidig som det er vanskeligere å frakte utstyr dit. Florida har derfor de mest gunstige forholdene.

Jordas rotasjonshastighet ved polene er 0 km/t.

1

Hastigheten stiger mot ekvator. I Florida er den 1471 km/t.

2
© Shutterstock