Shutterstock

Hvorfor har vindmøllene tre blader?

Finnes det en teknisk fundert forklaring på at de moderne vindmøllene har tre blader?

Det er konstruert vindmøller med bare ett blad, akkurat som det finnes utgaver med svært mange blader.

Men de trebladede vindmøllene dominerer, og forklaringen er av teknisk og ikke utseendemessig art.

Hvis en vindmølle utstyres med et like tall blader, vil et av bladene peke rett opp samtidig med at et annet blad peker rett nedover.

Siden belastningen på bladet er størst når det peker rett opp og minst når det henger ned foran mølletårnet, vil et like tall blader føre til at bladene blir meget skjevt belastet.

Ved i stedet å utstyre en vindmølle med et ulike tall blader blir belastningen jevnere fordelt, og når dagens vindmøller stort sett alltid har tre blader, skyldes det at den trebladede vindmøllen har vist seg som den mest pålitelige.

Dessuten er bladene kostbare. Derfor lønner det seg vel ikke å øke bladantallet til fem eller syv, selv om det gir den fordelen at vindmøllen kan dreie langsommere og likevel gi den samme ytelsen.

Moderne mølleblader er for øvrig meget store. Et enkelt blad kan være over 60 meter langt, og det bygges kontinuerlig enda større utgaver.

Det skyldes at en fordobling av lengden på bladet firedobler energiproduksjonen.