Hvorfor har A4-papiret akkurat den størrelsen det har?

Er det en ren tilfeldighet at man har valgt akkurat 210 x 297 mm som standard papirformat?

Hvidt A4-papir på turkis bakgrunn
© Shutterstock

A-systemet for papirstørrelser er en tysk oppfinnelse som ble internasjonal standard i 1930. Det blir brukt i hele Europa og det meste av verden, men ikke i USA. Systemet er basert på at forholdet mellom et papirs bredde og høyde er 1:(2^(1/2)). Ved akkurat det størrelsesforholdet vil papirets form fortsette å være den samme når det brettes på midten. A0-papir er definert som et ark med et areal på 1 m2.. Med det gitte forholdet mellom sidene blir formatet 841 x 1189 mm. De mindre størrelsene fås ved alltid å halvere papiret. Bretter man et A0-papir på midten, får man A1. Bretter man A1 sammen, får man A2 og så videre, til man får A4-formatet. 16 A4-sider vil med andre ord fylle 1 kvadratmeter hvis man legger dem ved siden av hverandre. Fra A4 kan man gå videre til A5, 6, 7 og 8, der A-serien vanligvis stopper. De forskjellige papirtypene er ofte også kvalifisert med en vektbetegnelse som sier noe om tykkelsen på papiret. Verdien forteller hva en kvadratmeter, eller et A0-ark, av det gjeldende papiret veier. Den mest brukte vekten for skrive- og kopipapir er 60 gram.