Hvorfor flimrer TV på TV?

Når man ser TV-opptak av en påslått TV-skjerm, filmrer det. Men hvorfor?

girl watching tv

TV-skjermer flimrer når man ser dem på TV. Det skyldes frekvensforskjellen.

Et TV-kamera tar som regel 50 bilder per sekund, og på TV-skjermen vises bildene med samme frekvens. Men fordi kameraet ikke er direkte synkronisert med skjermen, kan det finnes en liten frekvensforskjell, og derfor kan kameraet ofte fange et bilde av skjermen mens den er i ferd med å oppdatere bildet.

Frekvensforskjellen oppleves som et flimrende bilde eller som en strek som flytter seg opp og ned på TV-bildet. Effekten er særlig lett å se når et TV-kamera filmer bildet på en eldre TV med bilderør.

Situasjonen blir litt annerledes når TV-kameraet avbilder en PC-skjerm fordi dette bildet oppdateres med en høyere frekvens enn 50 ganger per sekund. Det kan føre til at PC-skjermen ser ut til å blinke når den vises på TV. Igjen er forklaringen at TV-kameraet og skjermen jobber med ulike frekvenser.