Shutterstock

Hvorfor er ikke tastaturet alfabetisk?

Systemet for tastaturet ble funnet opp på 1870-tallet. Og nå er vi så vant til det at ingen har klart å innføre en mer effektiv modell.

Rekkefølgen av tastene på PC-ens tastatur er arvet fra skrivemaskinen og kalles QWERTY etter de første seks bokstavene i øverste bokstavrekke.

Systemet ble funnet opp av skrivemaskinens far, Christopher Sholes, i begynnelsen av 1870-tallet.

Hyppige nabobokstaver i det engelske språket som «Th» og «St» opptrer med en avstand som forebygger låsing av skrivemaskinens mekaniske armer.

Det betyr også at skrivehastigheten settes ned.

På 1930-tallet kom det alternative tastaturdesignet Dvorak som skulle effektivisere skriveprosessen.

Dvorak-tastaturet er raskere å skrive på enn QWERTY-tastaturet.

© imageselect

Dvorak slo aldri igjennom

Her opptrer de mest anvendte bokstavene på midten med vokaler til venstre og konsonanter til høyre.

Selv om beregninger viser at Dvorak er raskere å skrive på, har tastaturet aldri slått igjennom. Da det kom ut, var folk så vant til QWERTY-designet at de ikke orket å lære å bruke et nytt tastatur.