Hvordan virker klimaanlegg?

Når man en varm sommerdag kommer inn i et lokale med klimaanlegg, er forskjellen merkbar. Hvordan blir luften så kald?

Girl playing with aircondition

Et klimaanlegg virker på samme måten som et kjøleskap. Men mens kjøleskapet bare avkjøler et avgrenset lite volum, kan et klimaanlegg avkjøle en hel leilighet, en butikk eller et kontor. Det gjør det ved å utnytte en fysisk lov som sier at når en væske fordamper, tar den opp varme fra omgivelsene.

Et flytende kjølemiddel føres inn i et fordampningssystem der det er lavt trykk. Det lave trykket får kjølemiddelet til å fordampe til gass som avkjøler ribbene i klimaanlegget. De har stor overflate og reduserer temperaturen på den luften som en vifte blåser inn over dem og videre ut i rommet.

Prosessen gir varme, og klimaanlegget har både en kald og en varm side. Kald luft kan inneholde mindre fuktighet enn varm, og anlegget danner derfor kondensvann som må fjernes. På varme dager kan det rett og slett dryppe fra et klimaanlegg.

Lavt trykk gir kald luft

Hovedelementet i et klimaanlegg er en kjølevæske som omdannes til gass under lavt trykk. Prosessen avgir kulde som ledes inn i huset, mens den varme luften forblir ute.

  1. Et likvid kjølemiddel føres inn gjennom en ekspansjonsventil og inn i et rør med lavt trykk.

  2. Kjølemiddelet blir gass når det fordamper. Samtidig tas det opp varme fra omgivelsene, og rørene blir kalde.

  3. En vifte blåser kaldluften inn i rommet.

  4. Gassen ledes gjennom en kompressor som øker trykket og omdanner gassen til væske.

  5. I prosessen skapes det varme som avgis i rør på motsatt side og blåses ut i det fri av en vifte.

  6. En termostat slår av anlegget når inneluften er blitt tilstrekkelig kald.