Hvordan virker høretelefoner med støyreduksjon?

Høretelefoner med støyreduksjon er uunnværlige hvis du trenger ro når du skal lese, arbeide eller slappe av der det er mye bråk. Men hvordan kan det være bare støyen og ikke musikken som oppheves av høretelefonene?

Mann med høretelefoner med støyreduksjon

Siden det bare er støy utenfra som oppheves, påvirkes ikke musikken.

© Shutterstock

Støyreduksjon utnytter et akustisk fenomen som kalles destruktiv interferens.

Ved å forskyve to identiske lydbølger, slik at de kommer i motfase, kan lydbølgene destruere eller «slukke» hverandre. Resultatet er stillhet.

1. Mikrofon tar opp lyd

Støyen utenfra treffer en mikrofon som er plassert utenpå høretelefonene.

Mikrofonen tar opp en kort sekvens av bakgrunnsstøyen.

2. Analyse av lydbølger

Lyden sendes videre til en databrikke som analyserer lydbølgen og skaper en identisk lydbølge i høyttaleren, men snur den, slik at lydbølgen er speilvendt.

De to lydbølgene er dermed i såkalt motfase.

3. Lydbølger utlignes

Motfasen får disse to lydbølgene til å utlikne hverandre.

Hvis de to bølgene var i fase, ville høretelefonene ha fordoblet støyen utenfra.