ASHLEY COOPER/SPL, TONY MCCONNELL/SPL & Claus Lunau

Hvordan virker et varmekamera?

Følsomme detektorer på infrarøde kameraer kan hjelpe med å redde folk i brennende bygninger eller måle temperaturer langt ute i verdensrommet. Men hvordan virker det egentlig?

Alle ting sender ut varmestråling i form av elektromagnetiske bølger, og i 1879 oppdaget den østerrikske fysikeren Josef Stefan at den elektromagnetiske strålingen fra en gjenstand kun er avhengig av temperaturen.

Varmestrålingen ligger typisk i det infrarøde området, og den er derfor ikke synlig for øyet, men den kan fanges opp av et varmekamera.

Varmekamera har tusindvis af målepunkter

Linsen i varmekameraet fokuserer den infrarøde strålingen på en detektor som har tusenvis av målepunkter.

Denne detektoren er så følsom at den kan skille mellom temperaturforskjeller på bare 0,3 °C og operere fra minus 20 helt til pluss 2000 °C.

Fargene på de termiske bildene er skapt av kameraet for at brukeren lett kan avkode forskjellene i temperatur.

Varmekameraer registrerer infrarød stråling og synliggjør den med farger. Normalt stråler munnen rødt, men kulden fra en is gjør at den blir helt svart.

© ASHLEY COOPER/SPL, TONY MCCONNELL/SPL & Claus Lunau

Kamera viser infrarød stråling

Synlig lys utgjør bare en liten del av den samlede mengden lys som blir sendt ut. For å kunne se infrarødt må vi bruke varmekameraer.

© ASHLEY COOPER/SPL, TONY MCCONNELL/SPL & Claus Lunau

Linsen fanger opp infrarød stråling og omsetter den til elektriske signaler som sendes videre til en databrikke.

© ASHLEY COOPER/SPL, TONY MCCONNELL/SPL & Claus Lunau

Brikken "oversetter" de infrarøde strålene til falske farger. Varme områder er rødlige, og de kalde er blå.

Infrarøde kameraer kan blant annet brukes til å få øye på personer skjult bak røyk i brennende bygninger og flypassasjerer som er rammet av feber og derfor ikke bør fly.

Dessuten blir kameraene brukt til å avsløre hus med dårlig isolasjon og måle temperaturer i verdensrommet.