Hvordan virker Bluetooth?

Hvordan er det mulig å sende og motta bilder og musikk gjennom luften med Bluetooth?

Blue Tooth

Bluetooth, eller blåtann, er navnet på en standard som tillater trådløs kommunikasjon mellom elektronisk utstyr, noe som gjør kabler overflødige. Teknikken ble raskt populær blant annet fordi den kan overføre store datamengder med lavt energiforbruk.

Samtidig kan man knytte sammen opptil åtte forskjellige elektroniske enheter – eneste betingelse er at de befinner seg i hver-andres nærhet på grunn av at de vanligste blåtannsystemene har en rekkevidde på bare ti meter.

Kommunikasjonen foregår ved hjelp av radiobølger med frekvenser i bruksområdet mellom ordinære TV-sendinger og satellittkommunikasjon. Blåtann sender på frekvenser som kontinuerlig skifter 1600 ganger per sekund og ligger i intervallet fra 2,402 til 2,485 gigahertz. De hyppige frekvensskiftene skjer både av sikkerhetshensyn og for å unngå interferens med andre apparater.

De første blåtannversjonene kunne overføre én megabyte per sekund, mens de nyeste utgavene takler opptil 24 megabyte per sekund. Uansett om det er musikk, lyd, data eller bilder som overføres, skjer det i form av et digitalt radiobølgesignal. Blåtann ble tatt i bruk alt i 1998 og har navn etter den danske viking-kongen Harald Blåtann.