Hvordan teller man seere av et TV-program?

Hvordan kan TV-selskapene vite hvor mange seere som ser de forskjellige programmene? Og hvordan vet de hvem som ser dem?

Samling av retro-TV-er
© Shutterstock

Det er flere forksjellige måter å måle antallet TV-seere på, men en av de mest kjente og utbredte systemene er TV-metermålingene. TV-metermålingene foregår vha. en boks som er koblet til fjernsynet og telefonnettet i ca.1000 husstander som er representative for befolkningen. Alle TV-seerne i hjemmet over tre år skal trykke seg inn og ut på en spesiell fjernkontroll når de setter seg foran skjermen, og når de forlater den igjen. Utstyret registrerer hele husstandens bruk av TV og video sekund for sekund, og hver natt blir opplysningene overført via telefonnettet til analyseinstituttets datamaskin. Analysefirmaet samler deretter alle opplysningene og sender dem ut til de TV-stasjonene som abonnerer på målingene. TV-stasjonene mottar daglig informasjon om seernes vaner via e-post, og derfor kan stasjonene raskt vurdere hvor populære de enkelte programmene er. Opplysningene kan også brukes som et salgsargument overfor eventuelle annonsører.