Hvordan teller man lynnedslag?

Vi hører ofte nøyaktige tall for hvor mange ganger lynet har slått ned under et uvær. Hvordan måler man det?

Lyn
© Shutterstock

Lyn telles ved hjelp av såkalte lynpeilere, målesystemer som registrerer samtlige lyns retning, tidspunkt og strømstyrke. Informasjonene gjør det mulig å lage en ganske nøyaktig grafisk oversikt – som regel med prikker på et kart – over et lands tordenvær. Særlig meteorologene benytter seg av lynpeilerne for å få opplysninger om skytyper og nedbørformer, men måleresultatene er til stor nytte for mange andre i samfunnet. Blant annet bruker forsikringsbransjen dem i forbindelse med erstatningssaker etter lynnedslag, og kraftverkene når de etterforsker eventuelle driftsforstyrrelser. Et lyn genererer en elektromagnetisk bølge i området der det slår ned – på samme måte som en stein lager ringer i vann – og denne bølgen kan peilerne måle. Lynpeilerne opererer i serie ved at flere peilere registrerer det samme lynet. Deretter sender de informasjonene til en sentral enhet som regner seg frem til stedet der lynet har slått ned. Målingen har en feilmargin på 500–1000 meter, men den er langt mer nøyaktig enn tidligere målemetoder. I dag blir alle lyn registrert – også de som slår fra sky til sky. På dette punktet er det nye lynpeilesystemet mye bedre enn det gamle, som var basert på antenner med nummertellere. Spesielt luftfarten har stor glede av opplysningene om lyn fra sky til sky.