Hvordan produserer man helt runde kuler?

Hvordan er det mulig å gjøre kuler til for eksempel kulelagre fullstendig runde?

kulelagre side om side
© Shutterstock

For å oppnå maksimal virkningsgrad i kulelagre må kulene være så godt som perfekte, og dette krever en spesiell fremstillingsteknikk. Prosessen starter med runde stålstenger som skjæres i like store biter (1). Deretter gjøres bitene nokså runde mellom to halvkuleformede stempler (2). For å gjøre dem enda rundere og samtidig fjerne urenheter blir kuleemnene trillet i en spesialmaskin (3). To plater av stål med konsentriske riller på innsiden ”elter” kulene til riktig form. Prosessen tilsvarer det vi gjør når vi former bolledeig mellom hendene. Deretter lar man kulene herde under oppvarming (4), før de slipes og pusses i en maskin som ligner en fininnstilt eltemaskin. Til slutt går kulene til maskinell kontroll, vask og skrubbing og blir endelig sjekket av eksperter ved stikkprøvekontroller. Rundheten må ligge innenfor brøkdelen av en mikrometer for å bli godkjent.