Hvordan kan ting bli selvlysende?

Når klokketall og leketøy lyser i mørket, er årsaken et fenomen som kalles fosforescens. Man vet om flere tusen kjemiske forbindelser som har evnen til langsomt å frigi lys som de er blitt utsatt for. Ofte skjer det i form av en svak grønnaktig glød. Sinksulfid og mer effektive, men også dyrere forbindelser av strontium og aluminium er de mest brukte stoffene i selv-lysende produkter.

Selvlysende lekekamel
© Shutterstock

Når klokketall og leketøy lyser i mørket, er årsaken et fenomen som kalles fosforescens. Man vet om flere tusen kjemiske forbindelser som har evnen til langsomt å frigi lys som de er blitt utsatt for. Ofte skjer det i form av en svak grønnaktig glød. Sinksulfid og mer effektive, men også dyrere forbindelser av strontium og aluminium er de mest brukte stoffene i selv-lysende produkter. De opptar energi i form av ultrafiolett og blått lys og avgir energien igjen, men i form av et grønnlig lys med lengre bølgelengde. Når et fosforescerende stoff blir belyst, løftes elektronene i stoffet til en høyere energitilstand. I tiden som følger, faller elektronene tilbake i opprinnelig tilstand mens det avgis lys.