Hvordan kan en radio styre klokken min?

Mange klokker styres av radiosignaler fra Tyskland. Hvordan fungerer det?

Atomic clock

En radiostyrt klokke virker i bunn og grunn som et helt ordinært kvartsur. Slike klokker får tidsimpulsen fra et kvartskrystall og er svært nøyaktige.

De går for fort eller for sakte med maks 10 sekunder på én måned, men i forhold til atomurene er slike utslag hårreisende slurv. Et atomur går nemlig maksimalt ett sekund galt i løpet av én million år.

Hverdagsklokkene blir mer presise

Hensikten med radiostyring er å overføre atomurets nøyaktighet til hverdagsklokkene. Et atomur ved Physikalisch-Technische Bundesanstalt i Braunschweig midt i Tyskland er koblet til en radiosender i nærheten av Frankfurt der man sender ut ett digitalt kodesignal i minuttet. Signalfrekvensen er 77,5 kHz som ligger på langbølgebåndet. Det gir flere fordeler: Signalet kan mottas opptil 2000 kilometer borte, og langbølgeradio trenger inn i bygninger og fanges opp av antenner så små at de får plass i et armbåndsur.

Signalet omfatter opplysninger om år, måned, dato – og naturligvis klokkeslett.

En klokke kan i prinsippet oppdateres hvert minutt, men fordi det er strømkrevende, er de fleste urene forhåndskodet til å kontrollere og eventuelt korrigere seg selv bare én gang i døgnet. Det skjer om natten fordi radiosignalene oppfattes best på denne tiden.