krutt

Hvordan fungerer løskrutt?

Et automatvåpen bruker normalt trykket fra avfyringen av et prosjektil når det lades på nytt. Men hvordan foregår det på film, når det brukes løskrutt?

Et automatvåpen bruker normalt trykket fra avfyringen av et prosjektil når det lades på nytt. Men hvordan foregår det på film, når det brukes løskrutt?

Shutterstock

Ideen bak et automatvåpen er å utnytte det høye trykket avfyringen av et prosjektil skaper til å lade våpenet på nytt.

Hvis våpenet bruker løskrutt, er trykket langt mindre. Derfor blir en såkalt løskruttforsterker montert ved munningen av løpet.

Forsterkeren reduserer omkretsen av våpenløpet, slik at rekylen forsterkes, og trykket i løpet blir høyt nok til å føre den neste patronen fram og dermed lade våpenet på nytt.

Rekylen leverer nye skudd

Når et automatvåpen blir avfyrt, skaper kruttgasser et trykk inne i våpenet, som lader våpenet igjen. Siden trykket er lavere ved løskrutt, må våpenet utstyres med en forsterker.

© Claus Lunau

Våpenet er i ro

Våpenet er i ro med en skarp patron i løpet.

Forrest i patronen sitter prosjektilet (rødt). Løsskudd er fem til sju millimeter lenger enn de skarpe og har sammentrykket spiss i stedet for et prosjektil.

© Claus Lunau

Fjæren springer frem, kruttet antennes, og våpenet avfyres.

Når noen trykker på avtrekkeren, er det en fjær som spretter fram slik at en hammer treffer fenghetta bak på patronen. Også i filmens verden inneholder patroner krutt. Gassen sender prosjektilet mot målet.

© Claus Lunau

Fjæren rykker tilbake, og en ny patron føres inn i løpet.

Kraften fra trykket får fjæren til å trekkes tilbake, slik at den tomme patronhylsen kastes ut og en ny patron føres inn.

Ved løskrutt er kraften mindre, og derfor må det installeres en forsterker i løpet.

Forsterkeren er som regel rød og ganske tydelig fordi den skal signalisere at våpenet skyter med løskrutt.

På film brukes den samme teknikken. Her er forsterkeren bare skjult inne i våpenløpet. En tekniker borer ut løpet og setter inn en skrue med et hull på 3–5 mm.

Skruen gjør at gasstrykket blir høyt nok til å lade våpenet igjen, slik at skuddene ser ekte ut.