Hvordan fungerer en luftkompressor?

Det finnes flere forskjellige typer luftkompressorer. Skruekompressoren er vanligst i industrien siden den kan presse sammen store mengder luft. Komprimert luft brukes blant annet i pressluftbor, for eksempel når asfalt skal brytes opp under veiarbeid.

Luftkompressor
© SHUTTERSTOCK

Det finnes flere forskjellige typer luftkompressorer.

Skruekompressoren er vanligst i industrien siden den kan presse sammen store mengder luft. Komprimert luft brukes blant annet i trykkluftbor, for eksempel asfalt skal brytes opp under veiarbeid.

Slik virker en luftkompressor

1. Luft renses for støv og skitt

Luft fra omgivelsene suges inn gjennom et luftfilter. Samtidig styrer en ventil mengden luft som suges inn i kompressoren.

2. Sammenpresset luft blir varm

Lufta føres gjennom to skrueformede sylindre som går parallelt. Ved enden av skruene er hulrommet mindre enn ved inntaket. Lufta presses sammen, og resultatet er varmeutvikling.

3. Olje kjøler ned lufta

Mens skruene roterer, er de badet i olje. Oljen smører skruene samtidig med at varmen fra kompresjonen absorberes og luft hindres i å slippe inn bak gjennom skruene. En blanding av olje og den komprimerte lufta ledes videre gjennom et rør.

4. Filter renser lufta for olje

Trykklufta føres inn i en beholder der oljen legger seg i bunnen. I et filter på toppen fjernes den siste resten av oljen før lufta forlater maskinen.

5. Olje kjøles ned og brukes igjen

Via en ventil i bunnen føres oljen gjennom et rør der den avkjøles før den gjenbrukes i skruene.