Shutterstock
induksjonsplatetopp

Hvordan fungerer en induksjonsplatetopp?

En induksjonstopp fungerer helt annerledes enn andre varmekilder. På slike platetopper er det nemlig bare gryten eller pannen som blir veldig varm, selve kokeplaten blir bare maksimalt lunken. Hemmeligheten er en elektrisk spole som ligger under

En induksjonstopp fungerer helt annerledes enn andre varmekilder. På slike platetopper er det nemlig bare gryten eller pannen som blir veldig varm, selve kokeplaten blir bare maksimalt lunken.

Hemmeligheten er en elektrisk spole som ligger under kokeplaten.

Magnetisme skaper motstand

Når det går strøm gjennom spolen, danner den et høyfrekvent magnetfelt. Dette magnetfeltet skaper en elektrisk strøm i bunnen av kokekaret, og på grunn av den elektriske motstanden blir metallet i gryten eller pannen varmt – og denne varmen forplanter seg deretter til maten.

Induksjonstopper er noe dyrere enn tradisjonelle platetopper. Til gjengjeld er de mindre energikrevende, blant annet fordi de varmer opp maten meget raskt og er enkle å regulere.

Kokeplaten blir dessuten raskt kald, og som en ekstra sikkerhet slår elektronikken av platen automatisk når kokekaret fjernes.

Ikke alle gryter kan brukes

Ulempen er at man må fornye kjøkkenutstyret, for bare gryter, kasseroller og panner som en magnet kan sitte fast på, for eksempel jern eller titan, kan brukes.

Et fåtall kritikere mener at det magnetiske feltet fra en induksjonskomfyr kan være helseskadelig, men undersøkelsene som har vært gjort, har ikke påvist nevneverdig helserisiko. Under alle omstendigheter avtar magnetfeltet meget raskt etter hvert som avstanden blir større.

© claus lunau

Elektromagnetisk prinsipp koker potetene dine

Under den keramiske kokeplaten på induksjonskomfyren gjemmer det seg en strømførende spole. Spolen skaper et magnetfelt som overfører en elektrisk strøm til gryta og dermed varmer opp maten.

Vekselstrøm sendes inn i en magnetspole

I en induksjonskomfyr er selve kokeplaten en magnetspole som ikke beveger seg. Ved at vekselstrøm sendes gjennom spolen, blir de magnetiske polene hele tiden snudd, og et vekslende magnetfelt oppstår.

Elektrisk motstand utvikler varme

Det vekslende magnetfeltet reagerer med gryten på kokeplaten og induserer en strøm. Den elektriske motstanden i metallet er så høy at metallet varmes opp – og dermed blir maten også varmet opp.

Magnetfeltet dør ut hvis gryten fjernes

Induksjon skaper et koblet elektromagnetisk nærfelt mellom kokeplate og gryte som dør ut med stigende avstand. Derfor er kokeplaten bare aktivt under gryta og skrus av øyeblikkelig når den løftes opp.