Shutterstock
Bulldoser, fjell av plast

Hvor mye plast blir gjenbrukt?

Sortering av avfall skal sikre mer gjenbruk, men hvor mye plast blir faktisk til nye plastprodukter?

Poser, innpakning, tekstiler, flasker – plast er overalt.

Siden 1950 har vi produsert over 9,2 milliarder tonn plast i verden. I 1950 ble det produsert 1,5 millioner tonn i året, i 2019 svimlende 368 millioner tonn.

Og vi må kvitte oss med plasten igjen.

Bare i 2018 ble det generert omkring 342,6 millioner tonn plastavfall. Mesteparten av avfallet stammer fra emballasje og tekstiler.

12 milliarder tonn plast vil vi ha dumpet i naturen eller på søppelfyllinger i år 2050.

Bare 21 prosent av plastavfallet blir gjenbrukt, mens 24 prosent gjøres om til varme i forbrenningsanlegg. Resten havner på søppelfyllinger eller i naturen.

Fortsetter tendensen som i dag, anslår forskerne at vi i 2050 vil ha dumpet 12 milliarder tonn plast.

Plast finnes i sju varianter

Selv om vi har blitt betydelig flinkere til å sortere avfallet vårt, er det lite som blir gjenbrukt; for eksempel ble det i 2018 samlet inn om lag 30 000 tonn i Danmark, men bare 15 prosent ble gjenbrukt.

Gjenbruk av plast er ikke enkelt.

Plast finnes i sju typer som har helt ulike egenskaper. Mens noen plasttyper er myke og fleksible, er andre harde og robuste. Derfor må de gjenbrukes hver for seg, men mange plastprodukter er sammensetninger av ulike plasttyper som er umulige å skille fra hverandre.

Plast blir findelt og smeltet om

Etter innsamling ankommer brukt plast til fabrikken der en omfattende prosess sikrer at den kan gjenbrukes.

Små stykker plastik sorteres.
© Shutterstock

1. Plasttyper grovsorteres

Alt materiale som ikke er plast, sorteres ut. En grundigere sortering sørger for at de ulike plasttypene ikke blandes sammen. Deretter blir plasten skåret opp i mindre stykker.

Plastik, sortering, densitet
© Shutterstock

2. Vann sorterer ytterligere

Plasttypene blir skilt ytterligere, blant annet ved densitetssortering i vann. Plasttypene PP og PET har ulike tettheter, derfor flyter PP, mens PET synker til bunns.

Plastikgranulat
© Shutterstock

3. Plasten smeltes om

Plasten blir hakket i enda mindre biter. Deretter smeltes den om til små biter ren plast som kalles plastgranulater, som blir brukt til å produsere nye plastprodukter.

Dessuten er plast ofte kombinert med andre materialer som metall, glass eller papp. Mange bokser er for eksempel laminert med et tynt lag plast på innsiden, som er vanskelig å gjenbruke.

En opplagt vei til mer gjenbruk av plast er å bruke samme type til alle dagligvarer.