Hvor mye forurenser kunstig snø?

Stigende temperaturer og lite snø fører til at mange skisportssteder må lage sin egen snø. Men hvor mye forurenser kunstig snø i forhold til den naturlige typen?

Stigende temperaturer og lite snø fører til at mange skisportssteder må lage sin egen snø. Men hvor mye forurenser kunstig snø i forhold til den naturlige typen?

Shutterstock

Ethvert skisportssted drømmer om snøhvite løyper når skisesongen går i gang. Så har det ikke falt nok snø naturlig fra himmelen, må snøkanonene i gang med å skyte kunstig snø ut over fjellsidene.

Snøkanoner produserer snøen ved å blande kaldt vann og trykkluft fra en kompressor. Når vannet spruter ut av munningen som ørsmå dråper, fryser det til snøkrystaller i møte med den kalde luften.

Mikrober samler snøfnugg

For å gjøre prosessen mer effektiv kan man hjelpe snøkrystallene på vei ved å tilsette det mikrobebaserte produktet Snomax. Mikrobene fungerer som kjerner snøkrystaller lettere kan bygge seg opp rundt.

Snomax er ifølge produsenten ikke skadelig for miljøet. Men snøkanoner bruker store mengder strøm, og blir den produsert ved hjelp av for eksempel en dieselgenerator, fører snøproduksjonen til utslipp av CO2 og partikler.

Et av klimatiltakene under Vinter-OL i Beijing er å bruke et naturlig kjølemiddel i skøytebanene i stedet for den kraftige drivhusgassen HFC.

© Shutterstock

Er vinter-OL i Beijing virkelig klimanøytralt?

Ifølge Den internasjonale olympiske komité (IOC) kommer 100 prosent av strømforbruket under Vinter-OL i Beijing 2022 fra fornybare energikilder som sol og vind.

I tillegg er fem arenaer som ble bygget til Sommer-OL i Beijing 2008 blitt modifisert for å leve opp til kravene til vinterlekene i 2022. CO2-utslippene forbundet med for eksempel betong og stål til nybygg er derfor lavere enn ved andre OL.

Et tredje klimavennlig tiltak er bruken av naturlig CO2 som kjølemiddel til skøytebanene. Vanligvis brukes det syntetisk HFC (hydrofluorkarbon) som skader ozonlaget og er en opptil 4000 ganger mer potent klimagass enn CO2. Endringen svarer ifølge IOC til å fjerne det årlige CO2-utslippene fra 3900 biler.

Men er Beijing 2022 så klimanøytralt? Ikke uten å klimakompensere for et samlet utslipp på 1,3 millioner tonn over hele OL-prosjektets levetid – eller det samme som de årlige CO2-utslippene for 325 000 biler.

Kompensasjonen skjer i form av skogplanting, altså planting av nye trær.

En annen miljøpåvirkning er det store vannforbruket som kan sette lokale vannreservoarer under press.

I tillegg viser studier at kunstig snø er tyngre enn naturlig snø og derfor bruker med tid på å smelte. Dermed blir snøsesongen forlenget med flere uker, noe som påvirker vekstperioden for plantene i området.