Shutterstock

Hvor lang tid bruker en vindturbin på å tjene seg inn?

Vindturbiner blir stadig nevnt som løsningen på energikrisen, men forurenser ikke produksjonen av dem mer enn de kan tjene inn i form av grønn strøm?

CO2-utgiften for en vindturbin er avhengig av størrelsen, hvor den plasseres, og om strømmen til for eksempel produksjon av stål kommer fra fornybare eller fossile energikilder.

Tommelfingerregelen er at en vindturbin – uansett størrelse – tjener inn utslippene ved konstruksjon, montering og vedlikehold i løpet av de første sju–åtte månedene den produserer strøm.

Vestas angir for eksempel 7,6 måneder for sin V150-4.2 MW-turbin, som ble satt i produksjon i 2019.

De 7,6 månedene er et uttrykk for den såkalte energiavkastningen, det vil si energien som blir produsert i løpet av en energikildes levetid, delt på energien som går med til konstruksjon og vedlikehold.

Erstattet energi favoriserer vindturbinene

Regnestykket tipper enda mer til vindturbinenes fordel i den såkalte energimiksen, som angir de energikildene som inngår i et lands energiforsyning.

Miksen bestemmer det gjennomsnittlige utslippet av CO2 per produsert kWh.

Når en vindturbin begynner å levere energi, erstatter den blant annet kull. Kullkraftverk slipper ut 675–1689 gram CO for hver produsert kWh. Det tilsvarende tallet for en vindturbin ligger på 5–25 gram, så for hver kWh som blir flyttet fra kull til vind, faller miksens samlede utslipp.

Når erstattet energi tas med i regnestykket, har en V150-4.2 MW allerede tjent inn sitt CO2-utslipp på om lag to måneder.

2 måneder tar det en 4.2 MW-turbin fra Vestas å kompensere for CO2-utslippene som har gått med til produksjonen.