Shutterstock
Fort Knox sikkerhed

Hvilket sted er verdens tryggeste?

Finnes det et fornuftig forslag om hvilket sted i verden som kan anses å være det tryggeste?

Det er ikke lett å kåre verdens tryggeste sted, for mange tittelkandidater er av naturlige årsaker meget tilbakeholdne med å gi opplysninger. Men ser man på steder som det både er vanskelig å skaffe seg tilgang til og som gir maksimalt vern mot bomber, terrorangrep og andre trusler, er det to steder som vil havne høyt oppe på listen, og begge befinner seg i USA.

Fort Knox regnes av de fleste ekspertene for verdens tryggeste oppbevaringssted, og mange land har i tidens løp deponert sin rikdom her, som for eksempel de engelske kronjuvelene under den annen verdenskrig. Tak og vegger er lagd av granitt, og døren inn til rommet der gullet ligger, veier 20 tonn. For å åpne den trengs det flere personer som hver for seg bare kan deler av koden. NORAD, det amerikanske luftforsvarets operasjonssenter i Cheyenne Mountains, er beregnet på å tåle alt, også et direkte treff fra en atombombe.

NORAD ligger 600 meter inne i fjellet, og alle installasjoner er omgitt av stålgitre og montert på enorme fjærer slik at eventuelle rystelser etter naturkatastrofer eller bombenedslag ikke skal kunne påvirke dem. NORAD har sin egen strømtilførsel og vannforsyning, og luften blir renset for alle urenheter før den slippes ut til dem som jobber på stedet.