NASA/Johns Hopkins APL/Steve Gribben
Hastighedsrekord Parker Solar Probe

Hvilket fartøy er det raskeste?

Hvor raskt kan et menneskeskapt fartøy bevege seg?

  1. november 2021 suste romsonden Parker Solar Probe forbi solen i 586 864 km/t – 700 ganger så raskt som et vanlig passasjerfly – og satte dermed ny rekord som det raskeste menneskeskapte fartøyet noen gang.

Med den hastigheten er det mulig å reise fra jorden til månen på bare førti minutter.

Parker Solar Probe passerte solen på en avstand av bare 8,5 millioner kilometer, noe som er det nærmeste et romfartøy noen gang har vært solens overflate – jorden er om lag 150 millioner kilometer fra solen.

Solsonde skal finstudere korona

Parker Solar Probe skal nettopp finstudere stjernen vår, og den 685 kilo tunge sonden skal blant annet gi astronomene mer kunnskap om hvorfor solens ytre atmosfære – koronaen – er mange millioner grader varmere enn overflaten.

3422 grader – så høyt er smeltepunktet for metallet wolfram, som beskytter sondens måleinstrumenter mot solvarmen.

Parker Solar Probe skal også finne ny viten om solvinden – en strøm av partikler med elektrisk ladninger som solen sender ut ved høye hastigheter.

Partiklene danner blant annet nordlys når de treffer jordens atmosfære, men kan ved store utbrudd også bli en trussel mot elektronikken vår.

Flere fartsrekorder er i vente

Forbiflyvningen 21. november 2021 var Parker Solar Probes tiende møte med solen. På sin sju år lange ferd vil den ta 24 runder rundt stjernen vår og komme nærmere overflaten for hver gang.

Og jo nærmere overflaten sonden kommer, jo høyere blir farten.

Parker Solar Probe er derfor ikke ferdig med å sette rekorder. I desember 2024 vil sonden suse forbi solen i hele 692 000 km/t.