Columbia Scientific Balloon Facility
Overtryksballon svaever

Hva er en overtrykksballong?

Jeg har lest at overtrykksballonger holder samme høyde langt oppe i atmosfæren både dag og natt. Hvordan fungerer det?

En overtrykksballong holder hele tiden et høyere trykk inne i ballongen enn det er i luften rundt den. Og det gjelder uansett temperatur.

Når temperaturen faller, faller også trykket inne i en vanlig ballong, så det blir lavere enn trykket utenfor. Derfor blir ballongen presset sammen.

Ballongens oppdrift er avhengig av volumet. Når den vokser, stiger oppdriften – og omvendt når den krymper.

Derfor blir resultatet at vanlige ballonger mister høyde om natten med mindre vekten kan senkes, for eksempel ved å kaste ballast over bord.

Høytsvevende ballonger holder formen

En overtrykksballong holder på høyden ved hjelp av to ting: en nøye avmålt mengde helium og et ytre skall som holder formen til tross for stigende og synkende trykk.

Selv om temperaturen faller om natten, reduseres ikke ballongens volum, og derfor kan den stort sett holde høyden.

Om dagen stiger ballongen litt, men den stopper etter hvert siden oppdriften faller når høyden stiger.

Derfor holder overtrykksballonger noenlunde samme høyde hele tiden.

Det er for eksempel gunstig under vitenskapelige studier der målingene må skje i samme høyde.

Superdrukballon vergeleken met traditionele ballon
© Henning Dalhoff

Overtrykksballonger holder høyden

De spesialbygde ballongene holder omtrent samme høyde ved hjelp av en fast form.

Ballonger ligner gresskar

Overtrykksballonger er helt lukkede konstruksjoner. De er bygd opp av avlange, stive paneler som strekker seg fra topp til bunn og får ballongene til å minne om gresskar.

Solen utløser himmelflukt

Når solen varmer opp ballongen om dagen, stiger det indre trykket til sitt høyeste – opptil 180 pascal – og det får ballongen til å stige helt til luften rundt blir for tynn til å bære den.

Mørke senker ikke ballonger

Om natten faller trykket i ballongen, men fordi ballongens ytre holder på formen, holder trykket inne i ballongen seg fortsatt høyere enn utenfor slik at ballongen ikke mister høyde.

Nasa har planer om å sende opp overtrykksballongen SuperBIT i løpet av 2022.

Ballongen er på størrelse med et fotballstadion. Den skal sveve i 40 kilometers høyde, rette et teleskop mot verdensrommet og utføre målinger av blant annet mørk materie.

Overtrykksballonger var også en del av Googles nå skrinlagte plan om ballongbasert nettilgang det såkalte Project Loon, og har dessuten blitt brukt til å utføre studier i atmosfæren på Venus.