Shutterstock
Elbil oplader

Gode nyheter for elbiler: Kraftig forbedring av faststoffbatterier

Japanske forskere har forbedret faststoffbatterier ved hjelp av en kjemisk endring i materialene.

Elbiler har utfordringer med kort batterilevetid og lange ladetider. Såkalte faststoffbatterier kan kanskje være løsningen, men de har så langt vært for ustabile.
Indre kjemiske endringer har skadet elektrodene i batteriene, men det problemet ser nå ut til å være løst av japanske batteriforskere ved universitetet i Yokohama.

Forskerne har endret sammensetningen i faststoffbatteriene, noe som har bedret holdbarheten, og de har publisert forskningen i det vitenskapelige tidsskriftet Nature.

Løser problem med batteriendring

Som navnet tilsier, er alle materialer i et faststoffbatteri i fast form, noe som gjør at det ikke er fare for at giftige væsker lekker ut – og samtidig kan de lades opp raskere enn litium-ion-batterier.

De har også en fast elektrolytt som leder strømmen inne i batteriet.

Problemene oppstår når litium-ionene skal utvinnes fra batterienes elektroder for å få bilhjulene til å gå rundt. Batteriets elektroder blir i prosessen både svekket og utvidet slik at samspillet mellom elektrodene og den faste elektrolytten blir dårligere over tid.

Denne uheldige utviklingen med synkende batterieffekt har de japanske forskerne unngått ved å øke mengdene litiumtitanat og litiumvanadiumdioksid slik at batteriets krystallinske struktur ikke endres over tid.

«Når krympingen og utvidelsen av materialet er avbalansert, bevarer vi stabiliteten gjennom ladesyklusene», forklarer professor Naoaki Yabuuchi ved universitetet i Yokohama.

Lad opp bilen på fem minutter

Forskningen har ført til utviklingen av et faststoffbatteri som ikke har mistet effekt i over 400 ladesykluser.

Det viser at det nye elektrodemateriale er mye bedre og mer stabilt enn tidligere varianter.

Samtidig framhever forskerne at ytterligere forskning gjør det mulig å produsere faststoffbatterier som i tillegg til lavere priser og økt stabilitet også vil kutte ladetiden.

«I framtiden kan det bli mulig å lade opp en elbil på fem minutter», mener Yabuuchi.

Bilprodusenter som BMW, Ford, Honda og Toyota jobber med å utvikle faststoffbatterier til elbilene sine.