TESTLAB: Viser nyanser til de fargeblinde

Brillene fra Enchroma lover ikke å gi fargesynet tilbake til rød-grønn fargeblinde, men glassene gjør røde og grønne nyanser lettere å skille fra hverandre. Det tester vi ved å sende en testperson på jakt etter røde blader i en grønn hekk.

Røde, grønne og blå tapper i øyet skaper fargesynet, men hos fargeblinde overlapper rødt og grønt, slik at de er vanskelige å skille. Brilleglassene fjerner bølgelengder av lys der rødt og grønt møtes, slik at forskjellen mellom fargene er tydeligere.