Slik går du i vitenskapens tjeneste

Tegn forbindelsene mellom hjerne­celler. Finn nyfødte solsystemer eller tell fugler og kartlegg hvordan klimaet påvirker dem. Apper og spill gjør det nå morsomt å være amatørforsker, og forskerne er faktisk helt avhengige av hjelp fra deg.

EyeWire-prosjektet er et spill der du får poeng på å male forbindelser mellom hjernecellene.

© Courtesy of the USC Laboratory of Neuro Imaging and Athinoula A. Martinos Center for Biomedical Imaging, Consortium of the Human Connectome Project – www.humanconnectomeproject.org

Dra på jakt etter nye solsystemer

© Disk Detective

Solsystemer dannes av enorme skyer av gass og støv som roterer rundt nye stjerner som flate skiver.

I et forsøk på å finne unge stjerner sendte Nasa i 2009 opp romteleskopet

WISE. Med sine infrarøde kameraer har teleskopet nå tatt millioner av bilder av ukjente himmellegemer.

Noen av dem kan være nye solsystemer, mens andre er galakser, asteroider eller støvskyer. Datamaskiner er ikke så flinke til å skille disse tingene, så Nasa trenger amatørforskere til å analysere bildene.

Mer enn 30 000 personer deltar i prosjektet, som blant annet har oppdaget det nye solsystemet HD 74389, en stjerne med en tilhørende hvit dverg 360 lysår unna.

Slik gjør du:

Du blir presentert for omkring ti bilder av et lysende objekt tatt med ulike teleskoper ved flere infrarøde bølgelengder.

Du skal se nøye på bildene og angi om det for eksempel er mer enn ett objekt, om det er helt rundt, eller om det er sentrert midt i bildet.

Nasa bruker svarene til å avgjøre hvilke objekter som er spirende solsystemer.

Klikk her for å komme i gang!

Mal hjernens nevroner i 3D

© EyeWire.org

Menneskehjernen består av opp mot 100 milliarder nevroner – nerveceller – som forgreiner seg i et nettverk med mange billioner forbindelser.

Å kartlegge alle disse nevronene er en enorm oppgave, og forskere har derfor skannet en hel hjerne i høy oppløsning og utviklet et spill der oppgaven er å fargelegge nevronene.

Over 250 000 personer har prøvd spillet, og resultatene har blant annet blitt brukt til å kartlegge nerveforbindelsene i synssansen.

Slik gjør du:

På høyre side ser du et tverrsnitt av hjernen, og ved å vri på en terning ser
du tverrsnittet fra alle kanter.

Når du ruller opp og ned, ser du tverrsnittene ovenfra og nedenfra, og på den måten kan du følge og fargelegge konturen av en hel nervecelle. Jo lenger du følger nevronet, jo flere poeng får du.

Klikk her for å komme i gang!

Tell fugler og kartlegg klimaendringene

© Shutterstock

Forskere ved Cornell University i delstaten New York har utviklet appen eBird, som er et av de mest vellykkede forsknings- dugnadene til nå.

Mer enn 300 000 deltakere fra hele verden har så langt foretatt over en halv milliard observasjoner av 10 372 ulike fuglearter.

Amatørforskernes registreringer viser hvor fuglene er og hvor mange de er på ulike årstider og tider av døgnet.

Dataene har hjulpet forskere med å studere mønstrene i fuglenes reiser, endringer i bestander og naturbevaringsprosjekter, og forskningen er publisert i flere hundre vitenskapelige artikler.

I 2017 brukte amerikanske forskere tall fra eBird til å forutsi hvordan klimaendringer vil påvirke fuglelivet. Andre forskere har utpekt de områdene der fredning av fugler vil ha størst effekt ved hjelp av data fra prosjektet.

Slik gjør du:

I appen taster du inn du hvor du har tenkt å dra. Da får du en liste over alle de fugleartene som tidligere har vært observert i området, og kan blant annet se når på året det er størst sjanse for å møte hver enkelt art, og hvor en bestemt art er observert.

For å gi det mest riktige bildet av bestandene må du krysse av alle
de fuglene du ser, ikke bare de mest interessante artene.

KOM I GANG: Last ned appen eBird