Public Domain; The Metropolitan Museum of Art, New York; Antiquity Publications Ltd.
klippeduer maleri

Fuglearter i mesterverk fra det antikke Egypt identifisert

Forskere har identifisert alle fugleartene i 3300 år gammelt veggmaleriet fra Egypt, som vil trolig var en del av et kongelig rekreasjonsrom.

Rundt 100 år etter at et eldgammelt veggmaleri ble oppdaget i palassruiner i Egypt, har forskere kartlagt motivene av ulike fuglearter.

Det 3300 år gamle maleri er så rikt på detaljer at forskere med stor presisjon har kunnet identifisere flora og fauna.

Og det har de to forskerne Christopher Stimpson ved Oxford-universitetets naturhistoriske museum og Barry Kemp ved universitetet i Cambridge gjort i en artikkel i tidsskriftet Antiquity.

Detaljerte fugleframstillinger

Maleriet har prydet en vegg i et palass i den gamle egyptiske hovedstaden Amarna om lag tretti mil fra Kairo.

Forskere hadde allerede undersøkt maleriet, som ofte omtales som et mesterverk, men det er første gang det er gransket og kartlagt så grundig.

For detaljene på særlig fuglene er så nøyaktige og karakteristiske at artene kan identifiseres.

Fuglearten som forekommer hyppigst i maleriet, er klippedue (Columba livia) som ikke er noe annet enn vår egen bydue.

Forskerne identifiserte også terneisfugl (Ceryle rudis), tornskade (Lanius collurio) og en linerle (Motacilla alba).

gråfugl vægmaleri

Med sin svarte og hvite fjærdrakt er terneisfuglen lett å kjenne. Her flyr den over papyrusplanter i et sumpområde.

© Public Domain; The Metropolitan Museum of Art, New York; Antiquity Publications Ltd.

Framstillingene kan fortelle oss noe om fuglelivet i det gamle Egypt, og det er ikke så mye ved de fuglene som har endret seg.

Klippedue og terneisfugl er standfugler i Egypt, mens tornskade og linerle er trekkfugler.

Tornskaden holder til i Egypt mellom august og november, mens linerlen oppholder seg der i vinterhalvåret, fra oktober til april.

fugle sammenligning

På denne kopien av det gamle veggmaleriet ser vi det som trolig skal forestille tornskade (t.v.) og linerle. Under kan man se moderne bilder av de to artene.

© Public Domain; The Metropolitan Museum of Art, New York; Antiquity Publications Ltd.

Det kom imidlertid som en overraskelse på de to forskerne at klippeduene var med i maleriet siden de ikke lever i sumpområdene i Egypt, der det vokser papyrusplanter, som avbildet på maleriet.

Duene er derimot forbundet med ørkenområder. Forskerne mener at det er et kunstnerisk valg.

«Kanskje kunstnerne ville ha en følelse av en villere, mer utemmet natur», skriver de i artikkelen.

Forskerne undret seg også over at kunstnerne valgte å male tornskaden og linerlen med trekantede halefjær, noe de ikke har i virkeligheten.

De to arkeologene tolker dette som et grep som skal vise at dette er fuglearter som bare besøker Egypt i noen årstider.

nordøstlige hjørne amarna palads

Veggmaleriet er gravd ut i Amarna-palassets nordøstlige fløy, i «det grønne rommet» (markert med rød prikk), som har fungert som rekreasjonsrom for de kongelige.

© Public Domain; The Metropolitan Museum of Art, New York; Antiquity Publications Ltd.

Naturlig avslapning

Rommet der veggmaleriet er funnet, kalles «det grønne rommet» og ble oppdaget ved en utgraving mellom 1923 og 1925.

Siden maleriet var i veldig skjør tilstand, malte egyptologen Nina de Garis Davies en kopi i 1924.

Og godt var det, for i 1926 prøvde forskere å bevare bildene i rommet, men det virket mot sin hensikt, og maleriene ble misfargede og mørke. Det er derfor kopien de to forskerne har jobbet ut fra.

Palasset i Amarna ble bygd av farao Aknaton rundt år 1347 f.Kr, og veggmaleriet er malt rundt samme periode.

tutankhamon grav

Bilde fra farao Tutankhamons grav. Bak de to veggene på bildet skjuler det seg to hemmelige rom – et av dem kan inneholde Nefertitis grav.

© EditorfromMars/Wikimedia

Les også:

Palasset var en gave til datteren Meritaten, som han hadde fått med dronning Nefertiti.

Forskerne mener at det grønne rommet har tjent som rekreasjonssted for de adelige. I tillegg til fugler bidrar vannliljer, papyrusplanter og elver til at veggmaleriet skaper en avslappende atmosfære.