Framtidens hus er levende

Betong belaster klimaet mer enn kullkraft. Derfor bruker forskere nå soppers spirende rotnett til å utvikle nye bygningsmaterialer som kan vokse ut av komposthaugen og bli til levende hus i framtidens grønne byer.

© www.PhilRoss.org

Moren hans kaster bønnene ut av vinduet, men morgenen etter har noe utrolig skjedd: Bønnene har spirt og vokst til et tårn på flere hundre meter som kan bære over tusen kilo.

Den mirakuløse bygningen i folkeeventyret om «Hans og bønnestengelen» har lenge vært like usannsynlig som hundre års søvn. Likevel arbeider ingeniører i dag faktisk med bygninger som ikke består av stål og betong, men av naturlige materialer som vokser opp helt av seg selv på byggeplassen.

Målet er hus som er billige, enkle å bygge – eller rettere sagt dyrke – og som kan gjenbrukes igjen og igjen. Forskere snakker faktisk om en framtid med hele byer av levende bygninger, som vokser, vedlikeholder seg selv og regulerer alt fra strømregningen til inneklimaet ved hjelp av sine biologiske egenskaper.

Betong er en klimasynder

Da historien om bønnestengelen ble skrevet ned første gang for 300 år siden, var de fleste bygningsmaterialene hentet rett fra naturen: stein til grunnmur, tømmer til bærende konstruksjoner og takkledning av strå, gress eller treverk.

Når huset var utslitt, kunne det skilles fra hverandre, og mange av delene kunne brukes på nytt i et annet hus. I dag ser det annerledes ut.

Moderne bygninger skal være tette, godt isolerte, sterke og vedlikeholdsfrie, og derfor er strå og steiner faset ut. I stedet foretrekker byggebransjen ensartede materialer som mineralull, plast og betong, som nok lever opp til bygningsreglementet, men som har andre ulemper.

Den helt store synderen er betong, som består av sand og sement og i dag brukes i nesten alle bygninger. Sement er kalkstein og leire som er knust og brent ved 1400 °C – en prosess som slipper ut enorme mengder av drivhusgasser.

©

Treverk og sopp holder på drivhusgassen

Produksjon av materialer som stål og betong krever høy varme med stort CO2-utslipp til følge. Et tonn betong fører til et utslipp på 200 kilo CO2. Produksjonen av ett tonn tømmer slipper ut 50 kilo, og dessuten har treet tatt opp 1200 kilo CO2 da det vokste. Mycel er enda bedre for klimaet. Bare om lag 20 kilo slippes ut i produksjon, og et tonn av soppmaterialet tar opp nesten 2000 kilo.

I alt 1500 millioner tonn karbondioksid hvert år, eller omkring åtte prosent av menneskehetens samlede utslipp, stammer fra sementproduksjon, som dermed bidrar vesentlig til klimaendringene. Det er mer enn utslippet fra alle klodens kullkraftverk.

Og når betongen har blitt brukt én gang, kan den i praksis bare brukes som fyll under asfalten når man anlegger nye veier. Og det krever faktisk enormt mye tid og energi å knuse betongen til det formålet.

For andre vanlige bygningsmaterialer ser miljøregnskapet faktisk nesten like ille ut: Mens produksjonen av 1 tonn sement slipper ut omkring 200–400 kilo CO2, så kan det koste 2–3 tonn av gassen å produsere 1 tonn stål og opptil 3–4 tonn for 1 tonn isolasjonsmateriale.

Bygninger er ofte konstruert til å skulle holde i 100 år, og for å kunne oppføre et hus med en så lang levetid raskt og billig velger arkitekter og ingeniører som regel nettopp disse kjente syntetiske materialene. Men nå er nye og mer miljøvennlige organiske materialer på vei inn i byggebransjen.

Trær lagrer karbondioksid

Et opplagt første skritt for bygningsingeniørene er å blåse nytt liv i de materialene som ble utkonkurrert av betong – for eksempel trevirke. For det første slipper produksjon av bygningsmaterialer i treverk bare ut minimale mengder CO2. Og mens treet vokser i skogen, tar det opp karbondioksid, som først slippes ut når treet brennes eller råtner.

En bjelke på 1 tonn koster for eksempel 100 kilo CO2 å produsere, men treet har underveis opptatt hele 1700 kilo av det klimaskadelige karbonet. Til sammenligning koster det omkring 2–3 tonn CO2 å produsere en stålbjelke på 1 tonn, og den tar ikke opp noe. Dermed er forskjellen på å bruke en bjelke av tre og en bjelke som stål omkring 4 tonn drivhusgass, hvis begge veier ett tonn.

Samtidig er tre fleksibelt, lett å arbeide med og veldig sterkt i forhold til vekten, og disse egenskapene har fått ingeniører til å erstatte betong med tre i moderne bygninger.

Mycel er gjenbrukets vidunderbarn

Tung, forurensende betong får bunnkarakterer når det gjelder gjenbruk. Trær har i årtusener vist sin verdi, men mycel kan vokse fram igjen og igjen og når dermed rundt hele gjenbruks­sirkelen.

© Shutterstock

Betong kan ikke gjenbrukes

 • Produksjon: Sementproduksjon krever enorme mengder energi, og betong er et tungt materiale, så transport krever også mye energi.
 • Vedlikehold: Når det er bygget, krever betong minimalt vedlikehold. Levetiden er typisk minst 100 år.
 • Gjenbruk: Betongblokker kan bare i sjeldne tilfeller gjen­brukes direkte.
 • Gjenbruk: Knust betong kan for eksempel brukes til nye betongblokker, men som regel skjer det ikke. Knust betong kan imidlertid brukes til å skape et stabilt underlag under nye veier.
© Shutterstock

Treverk får nytt liv

 • Produksjon: Treverk er lett tilgjengelig, men krever en del energi å gjøre om til for eksempel kryssfinér.
 • Vedlikehold: Hvis tre vedlikeholdes løpende, kan det leve i mange hundre år.
 • Gjenbruk: Tømmer og planker kan uten videre gjenbrukes hvis en bygning kasseres.
 • Gjenbruk: Brukt treverk kan gjøres om til for eksempel møbler eller paneler. Trerester og kassert treverk kan granuleres og brukes til sponplater eller brenne til boligoppvarming.
© www.PhilRoss.org

Mycel fullfører gjenbrukskjeden

 • Produksjon: Materialet vokser selv fram til akkurat den ønskede formen.
 • Vedlikehold: Levetiden forventes å være lang, og mycelet kan selv utbedre skader.
 • Gjenbruk: Paneler og klosser kan tas ned og vokse sammen til nye bygninger et annet sted.
 • Gjenbruk: Mycelen kan lett tas ut og brukes til nye formål. Dødt mycel kan komposteres og brukes som vekstmateriale for nytt mycel eller brennes til oppvarming.

Et godt eksempel på dette er bygningen Brock Commons Tallwood House i Vancouver i Canada. Denne hele 18 etasjer høye bygningen inneholder stål i takkonstruksjonen og betong i fundamentet samt trappe- og heissjakter, men konstruksjonen er først og fremst av tre.

Etasjeskillene er produsert av krysslaminert tømmer, altså kraftige sammenlimte bjelker. Søylene mellom etasjene er av limtre, som er lettere enn stål, og alt i alt har valget av tre i stedet for betong spart et CO2-utslipp på om lag 2400 tonn.

Som en sidegevinst gir treet en god akustikk og et behagelig inneklima fordi det kan ta opp og avgi luftfuktighet.

Bygningen var verdens høyeste hus av tre da det ble innviet i 2017, men senere er rekorden slått av det 85 meter høye Mjøstårnet i Brumunddal, der treverk også er det primære bygningsmaterialet.

Sopp i bygg

Med blokker som det kanadiske og det norske har ingeniører bevist at tre kan erstatte betong, men bygningene er fortsatt et godt stykke fra bønnestengelen til Hans. Det koster fortsatt energi å transportere treet fra skogen til storbyen, og stammene må fortsatt bearbeides til tømmer eller finer, så forskere arbeider for å ta ett skritt videre: De vil få bygningsmaterialer til å vokse fram helt av seg selv.

Og bygningsmaterialet er noe de fleste huseierne for alt i verden normalt vil unngå: sopp. Ikke fruktlegemet som vi plukker, men mycelen, soppens «stamme» og «røtter», som vanligvis vokser nede i bakken eller inne i veggen hos ulykkelige huseiere.

Byggeklosser vokser i mørke

Sopper lever av å bryte ned organisk materiale og ta opp næring gjennom rotnettverket sitt, som kalles mycel. Trådene kan plantes sammen med foreksempel landbruksavfall, og etter noen få dager kan det voksende materialet puttes i en form, varmes opp og bli til «soppmurstein».

© Malene Vinther & Shutterstock

1. Rotnett blandes med biologisk avfall

Rotnettverket som kalles mycel fra for eksempel lakkjuke blandes sammen med vekstmateriale, for eksempel treflis eller planterester fra landbruket. Rotnettverket tar opp næring fra materialet.

© Malene Vinther & Shutterstock

2. Blandingen vokser i fem dager

Rotnettet og vekstmaterialet vokser i to til fem dager. Massen vokser best i mørke ved temperaturer omkring 30 °C og en luftfuktighet på om lag 60 prosent. Deretter kan den «plantes om».

© Malene Vinther & Shutterstock

3. Byggesteiner blir stekt ferdig

Mycelet vokser ferdig på 1–3 uker i en form som deretter varmes opp til 80 °C. Den ferdige klossen kan brukes som den er eller komprimeres til en plate av mycel som for eksempel kan brukes i vegger.

Et mycel består av et nett av tråder som kalles hyfer, som er helt ned til 1/100 av en millimeter i diameter – en tiendedel av et hodehår – og som tar opp næring fra omgivelsene.

Hos noen arter kan mycelet bli gigantisk. I Canada har biologer funnet et mycel med en diameter på mer enn 3 kilometer.

Når myceler brukes som bygningsmateriale, begynner prosessen med bare en liten stump. Første trinn er å få det til å vokse. Det kan for eksempel skje ved å fôre det med biologisk avfall fra landbruk eller matvareproduksjon, som mycelet tar opp næring fra.

Når rotnettet av hyfer har vokst seg til den ønskede formen og størrelsen, blir det varmet opp. Dermed tørker soppen ut og dør, slik et tre dør når det felles, og soppmaterialet må også behandles for ikke å forvitre.

En ferdig mycelblokk er lett – den veier om lag 1/50 av en tilsvarende betongblokk – uhyre sterk og samtidig varmeisolerende, fordi den inneholder mye luft per kubikkmeter, slik at den kan både brukes til bærende konstruksjoner og som isoleringsmateriale.

50 ganger – så mye tyngre er en betongblokk i forhold til en blokk av mycel.

Mycel bruke allerede industrielt i produksjon av emballasje, der det kan erstatte for eksempel papp, skumgummi og sponplater. Det støtabsorberende materialet kan dyrkes slik at det passer presist til for eksempel en vinflaske, og når varen er framme hos mottakeren, kan emballasjen bare kastes på komposthaugen.

Før vi vil se mycel spire på byggeplassen, må ingeniørene overvinne noen utfordringer. Det døde mycelet har for eksempel en tendens til å ta opp fuktighet og bli bløt, så kjemikere forsøker å utvikle nye overflatebehandlinger.

© Shutterstock

Det er også usikkert om materialet endrer egenskaper med tiden, eller om det kan forventes å forbli stort sett uforandret gjennom 100 år. Til gjengjeld vet forskerne med sikkerhet at materialet er mye mer miljøvennlig enn hus av betong og isolering av mineralull, for produksjonen slipper nesten ikke ut CO2, og mycel-materialer er – nøyaktig som vinflaskens emballasje – helt biologisk nedbrytbart.

Hus skal vokse på Mars

Det vil antagelig bare gå noen få år før mycel blir tilgjengelig i byggemarkedet, for soppmaterialene passer perfekt til behovet for mer miljøvennlig bygg.

Det amerikanske forsvarets forskningsenhet DARPA utvikler selvhelende mycelstrukturer. Samtidig har den statlige amerikanske National Science Foundation utpekt levende materialer som et av de fire viktige innsatsområdene for vitenskapen i de kommende årene.

Det mest utbredte sertifikatet i bygningers bruk av bærekraftige, levende og gjenbrukbare materialer heter Living Building Challenge.

The Growing Pavilion

The Growing Pavilion ble bygget i 2019 og består blant annet av paneler av mycel.

Antallet bygninger som deltar, har gått fra om lag 50 i 2010 til over 500 i 2019, og bedrifter fra den svenske bygge­giganten Skanska til teknologifirmaet Google støtter prosjektet. For de bedriftene som først lanserer konkurransedyktig soppmateriale, venter altså et voksende marked.

De første produktene som vi kommer til å se i nye hus, blir miljøvennlige isoleringsplater som kan erstatte mineralull. Og selv om byggebransjen er konservativ, kan mycel-byggesteiner om 10–15 år være like utbredte som murstein og betong er i dag.

© Ecovative Design & Shutterstock

Isoleringen vokser av seg selv

En gang i framtiden kan biologiske bygningsmaterialer godt bli de mest utbredte på jorden – og kanskje mer enn det. Nasa har fått øynene opp for at materialet kan brukes til baser på månen eller Mars, og nettopp det skal en gruppe forskere fra NASA Ames Research Center virkeliggjøre.

Planen er at astronauter skal ta med litt mycel om bord på romskipet. Når de kommer fram til en fjern klode, kan mycelet få næring av medbrakte cyanobakterier som via fotosyntese vokser raskt ved hjelp av lys. På kort tid kan de romreisende dermed skape både mursteiner og møbler på reisemålet i stedet for å slepe med seg tungt utstyr fra jorden.

Mens ingeniører rundt omkring i verden arbeider med «døde» materialer som er skapt av mycel, så tar en forskergruppe fra blant annet Nederland, Danmark og England skrittet videre. I desember 2019 framsatte de en visjon for hvordan framtidens byer ikke bare kan bestå av statiske soppmursteiner, men utgjøres av materialer som alltid vokser, forandres, vedlikeholder seg selv og tilpasser seg beboernes behov.

Myceler kan løse en lang rekke oppgaver fordi de for eksempel kan være stive, fleksible, myke, harde, elektrisk ledende eller isolerende alt etter behov. Hvis en bygning blir skadet, kan den reparere seg selv, og påbygg kan etableres ved at mycelet aktiveres og vokser videre.

Soppmateriale kan ifølge forskerne også brukes til tekniske installasjoner som for eksempel selvreparerende vannforsyning, og dermed vil utette vannrør høre til fortiden.

En slik levende by av sopper vil kunne forhindre utslippet av millioner av tonn CO2. Snart mangler vi bare en kjempe og en gullskatt før fortellingen om Hans og bønnestengelen kan bli til virkelighet.