Forskere skaper den optimale flyvingen

En ny flyvinge er opptil fem prosent lettere enn de som i dag brukes til en Boeing 777, og det kan redusere forbruket av drivstoff med opptil 200 tonn i året.

© NIELS AAGE/DTU

En gruppe forskere ved Danmarks Tekniske Universitet har skapt den optimale flyvingen til en Boeing 777.

Den er opptil fem prosent lettere enn dagens vinger, noe som kan bety drivstoffkutt på mellom 40 og 200 tonn i året.

Vingen er konstruert i et 3D-program som er 200 ganger mer detaljert enn de som brukes industrielt.

Forskerne har printet en del av vingen i en størrelse på 30 x 10 x 4,5 centimeter.

© NIELS AAGE/DTU

Forskerne har skapt programmet selv og brukte en superdatamaskin med adgang til 8000 prosessorer i 5 dager for å kunne utvikle vingen.

Programmet hjelper til med å finne fram til de strukturene som er sterkest ut fra en bestemt belastning, samtidig som de bruker så lite materiale som mulig.

Dette er ikke bare interessant for flyindustrien, men for hele 3D-printerbransjen, for den åpner for at man kan printe større og mer komplekse konstruksjoner enn det som er mulig i dag.

Vinger er skapt i 3D-program

© NIELS AAGE/DTU

Forskere har designet den lette flyvingen ved hjelp av et 3D-program som bruker en 200 ganger høyere oppløsning enn dagens standard.

  • INSPIRASJON FRA NATUREN: Vingens indre strukturer minner om det vi kan finne i naturen, for eksempel i knokler eller i et fuglenebb.
  • FEM PROSENT LETTERE I ALUMINIUM: Hvis den printes i aluminium, vil vingen være fem prosent lettere enn de som brukes til en Boeing 777 i dag.

  • PLASS TIL MER DRIVSTOFF: En stor del av flyets drivstoff oppbevares i vingene, og den nye vingen vil derfor ha plass til mer av det