Shutterstock
Www world wide web

Forskere har oppnådd svimlende hastigheter innen dataoverføring

Forskere har satt verdensrekord ved å overføre 1,8 petabit i sekundet med bare én lyskilde. Metoden kan bidra til å redusere strømforbruket på internett.

Forskere fra DTU og Chalmers University of Technology har oppnådd svimlende hastigheter innen dataoverføring og er de første i verden til å overføre mer enn en petabit i sekundet (Pbit/s) ved bruk av bare én laser og én optisk chip. En petabit svarer til en million gigabit.

Forskerne klarte å overføre 1,8 Pbit/s, noe som svarer til det dobbelte av hele verdens samlede internettrafikk. Og altså bare båret av lyset fra en enkelt optisk kilde og ikke mer enn 1000 som det ville kreve med moderne kommersielt utstyr.

Lyskilden er en spesiell optisk chip som kan bruke lyset fra en enkelt infrarød laser til å skape et regnbuespektrum av farger, det vil si mange frekvenser. Altså kan antallet frekvenser mangedobles med en enkelt chip.

Det er Chalmers University of Technology som har utviklet chipen.

Enormt potensial

Forskere fra DTU har bidratt med en beregningsmodell som gjør det mulig å undersøke det teoretiske potensialet for dataoverføring med en tilsvarende chip. Beregningene viste et enormt potensial for å skalere opp løsningen.

Professor Leif Katsuo Oxenløwe, leder av senteret Silicon Photonics for Optical Communications ved DTU, påpeker at den nye metoden er skalerbar.

«Beregningene våre viser at vi med én chip og én laser vil være i stand til å overføre opp mot 100 Pbit/s. Det skyldes at løsningen vår er skalerbar, både med hensyn til å skape mange frekvenser, men også for å splitte frekvensene i mange romlige kopier og så optisk forsterke dem, og bruke dem som parallelle kilder som vi kan overføre data med.»

Kan redusere strømforbruk

Forskernes løsning lover godt for det framtidige strømforbruket til internett, skriver DTU i en pressemelding.

«Med løsningen vår er det med andre ord potensial for å erstatte i hundretusenvis av de laserne som står ute i datasentre knyttet til internett, som bruker strøm og genererer varme. Vi har her en mulighet for å bidra til å oppnå et internett med et mindre klimaavtrykk», sier Leif Katsuo Oxenløwe.

Forsøket der forskerne overførte 1,8 Pbit/s, og de senere beregningene, er publisert i Nature Photonics.