Shutterstock

Forsker: Disse setene er sikrest hvis flyet styrter

Det er lite etterspørsel etter det sikreste setet.

Sjansen for å dø i en flyulykke er om lag en av elleve millioner.

Men hvis uhellet skulle være ute, spiller det en rolle hvor i flyet du sitter.

Det sier professor Doug Drury ved universitetet i Midt-Queensland i Australia. Han har tatt for seg emnet i en akademisk artikkel i The Conversation.

Ser man på statistikken, er det ifølge professoren ikke de mest populære og komfortable setene som sikrer deg best i tilfelle en ulykke. Snarere tvert imot.

Det er nemlig de midterste setene helt bakerst i flyet som er de sikreste.

Drury baserer analysen blant annet på en gjennomgang av 35 års data om flyulykker i det amerikanske tidsskriftet Time.

Her framgår det at passasjerer i de midterste setene bakerst i flyet har en dødelighet på 28 prosent ved en ulykke. Til sammenligning har passasjerer som sitter midt i flyet, ved midtgangen, en dødelighet på 44 prosent.

Det er ifølge Drury alltid best å sitte i nærheten av en nødutgang fordi det gir mulighet til å komme seg raskt ut av flyet – forutsatt at det ikke er brann på den siden du sitter på.

Når sikkerheten i midten av flyet er mye dårligere enn bak, er det fordi de fleste fly har drivstoffet sitt i vingene. Og det er en stor ulempe hvis man må ut her.

Samtidig er de som sitter langt framme, mest utsatt hvis flyet nødlander eller styrter.

Plassene i midten er sikrere enn både vindus- og midtgangplassene fordi menneskene på hver side fungerer som en «buffer», forteller Drury.

I siste instans er det imidlertid ikke hvilket sete man sitter i, som er avgjørende for overlevelsessjansene, men hvilken type ulykke man blir utsatt for, forklarer han og understreker at flyulykker som kjent er uhyre sjeldne. Det er mye høyere risiko for å dø i for eksempel en trafikkulykke.