Shutterstock
Jakarta overbefolkning

Fire teknologier fyller kloden med mennesker

Etter årtusener med en nesten stabil verdensbefolkning har fire teknologier fra 1700-tallet og framover sendt det globale innbyggertallet på full fart opp. Nye jordbruksteknologier har fylt flere mager, og nå er megabyene på vei til å overta verdenskartet og gi husly til de milliardene av nye mennesker som snart kommer til.

Graf af overbefolkning
© Claus Lunau

I årtusener steg ikke jordens folketall noe særlig, men fra rundt midten av 1700-tallet og framover har veksten virkelig skutt fart og sendt oss forbi åtte milliarder. Det kan vi takke særlig fire teknologier for – og den fjerde og nyeste blir avgjørende når vi i løpet av de neste 14 årene ventes å passere ni milliarder mennesker.

1750: MAT

mark landbrug overbefolkning
© Claus Lunau/Shutterstock

Revolusjon i jordbruket fyller magen

På midten av 1700-tallet innførte britiske bønder nye jordbruksmetoder. Særlig en metode for vekselbruk – det såkalte Norfolk-systemet – fikk stor betydning. Ett år dyrkes korn, så neper og så kløver, som brukes til husdyrfôr samt bidrar med næringsstoffer til jorden. Takket være de nye metodene ble produksjonen av matvarer tidoblet i løpet av 100 år, mens behovet for arbeidskraft på landsbygda falt og distriktsbefolkningen søkte mot byene og fabrikkene.

1859: VANN

kloak overbefolkning
© Claus Lunau/Shutterstock

Rør fjernet giftig kloakk

For den voksende befolkningen i byene var hygiene et stort problem. Kloakken fløt i gatene, og epidemier av vannbårne sykdommer som tyfus og kolera tok livet av millioner. I London bestemte myndighetene i 1859 at kloakken ikke lenger skulle slippes ut i elven Themsen, men ledes gjennom et nettverk av tusenvis av kilometer med kloakkrør – det første systemet av denne typen i en moderne storby. Kloakk reduserte særlig barnedødeligheten.

1967: HELSE

koppper vaccine ar overbefolkning
© Claus Lunau/Shutterstock

Globalt vaksineprogram utrydder kopper

Kopper er en smittsom virussykdom som dreper opp mot annenhver av de smittede. På 1900-tallet drepte sykdommen omkring 300 millioner mennesker – men så bestemte myndighetene seg for å utrydde sykdommen en gang for alle. I 1967 innledet Verdens helseorganisasjon et globalt vaksineprogram. Bare ti år senere var alle vaksinert, og i 1980 var viruset utryddet. Hvis ikke vaksineprogrammet hadde blitt gjennomført, hadde sykdommen i dag antagelig kostet fem til ti millioner menneskeliv årlig.

2023-2100: BOLIG

by overbefolkning plads
© Claus Lunau/Shutterstock

Megabyer gir plass til flere

Byene vokser eksplosivt. For 100 år siden bodde 20–25 prosent av klodens befolkning i byer – i dag er det 56 prosent, og tallet anslås å stige til 70 prosent i løpet av de neste 25 årene. I skrivende stund finnes det 45 byer med mer enn ti millioner innbyggere, og i framtiden er antallet såkalte megabyer ventet å stige. En framskrivning fra universitet i Toronto viser at verdens største by i år 2100 vil være den nigerianske havnebyen Lagos, som da vil være hjem for 88 millioner mennesker.