Shutterstock
Vand fosser ud af hanen

Er vannet i springen kaldere om vinteren?

Jeg har ikke målt, men jeg synes at vannet i springen er kaldere om vinteren enn om sommeren. Er det bare noe jeg innbiller meg?

Vannet i springen er vanligvis kaldere om vinteren enn om sommeren. Forskjellen er vanligvis om lag fem grader, men kan være opptil ti.

Hvis drikkevannet er overflatevann, for eksempel fra en innsjø, kan temperaturforskjellen oppstår allerede der. Den vanligste kilden til drikkevann er imidlertid grunnvann hentet ut fra minst tjue meters dybde.

Her nede er temperaturen den samme år rundt. Studier viser at vinterens kulde og sommerens varme bare forplanter seg fem–sju meter ned, alt etter typen grunn.

Likevel kan det være temperaturforskjell på drikkevann som stammer fra grunnvann. På vannverket oppbevares det ferdigbehandlede vannet nemlig i store tanker før det transporteres ut til forbrukerne gjennom vannrør.

Både tankene og rørene utsettes for variasjoner i temperatur alt etter årstid fordi de vanligvis bare er gravd noen få meter ned i bakken.

Pige drikker vand fra hanen

Grunnvannet er alltid like kaldt, men om vinteren avkjøles det ytterligere på veien ut til forbrukerne.

© Shutterstock

Enkelte steder kan rør med drikkevann gå langs varmerør til fjernvarme. Da kan forbrukeren oppleve den motsatte effekten, nemlig at vannet er varmest om vinteren.

Lunkent drikkevann utgjør imidlertid en risiko for helsen fordi det skaper grobunn for bakterier. La derfor vannet renne til det er skikkelig kaldt før du drikker det.