Shutterstock
tungtvann

Hva er tungtvann?

Det ligner og smaker som alminnelig vann fra springen. Men ikke la deg lure av den spesielle væsken, som nazistene var veldig interessert i under andre verdenskrig.

Hva er tungtvann?

Tungtvann skiller seg fra vanlig vann ved at hydrogenet er erstattet av deuterium. Mens en hydrogenkjerne bare inneholder én proton, består et deuteriumkjerne både av et proton og et nøytron.

Dermed blir deuteriumkjernen tyngre enn hydrogenkjernen som svarer til vekten av nøytronet. Tungtvann veier altså om lag ti prosent mer enn vanlig vann – og derav navnet tungtvann.

Det finnes tungtvann i vanlig vann

I det kjemiske språket skrives vanlig vann som H2O, mens tungt vann er D2O. Det er ingen synlig forskjell på de to væskene, og vanlig vann inneholder også littegrann tungtvann.

I naturlige vannkilder er det typisk ett deuteriumatom for hvert 6000–7000 vanlige hydrogenatomer.

Kan man drikke tungt vann?

Det skjer ingenting hvis du drikker en liten mengde tungtvann. Men hvis du drikker større mengder av tungtvann, kan det påvirke cellene og være skadelig for kroppen.

For mennesker og andre pattedyr vil det normalt være dødelig hvis en tredjedel av det vannet vi består av, er tungtvann. Visse alger kan derimot uten problemer leve i tungtvann.

Tungtvann har andre egenskaper enn vanlig vann

På grunn av ulikhetene i den kjemiske sammensetningen har tungtvann litt andre egenskaper enn vanlig vann. For eksempel fryser det til is allerede ved en temperatur på 3,8 grader celsius, mens det først når kokepunktet ved 101,4 grader celsius.

Tungtvann kan produseres på flere måter, blant annet ved hjelp av elektrolyse.

Tungtvann i atomreaktorer og krigføring

Tungtvann er en effektiv moderator i atomreaktorer, der det reduserer hastighetene til nøytroner.

Under andre verdenskrig var tungtvann et viktig element i den nazistiske kjernevåpenforskningen. Derfor ble Norsk Hydros anlegg på Rjukan, som produserte tungtvann, sabotert i det som ble kalt Operation Gunnerside.