Enorme kunstige blader skal rense lufta

Forskere har skapt et blad som trekker CO2 ut av lufta. Planen er å bygge ut store parker for å beskytte klimaet.

Kunstige blader som etterligner fotosyntesen i naturen, finnes allerede i flere varianter.

De støter på det samme problemet: De kan gjøre om CO2 fra trykktanker i et laboratorium, men kan ikke trekke det ut av vanlig luft.

Det problemet er nå løst av amerikanske forskere.

De har utviklet en membran som kapsler inn det kunstige bladet slik at det er badet i vann mens det utfører fotosyntese. Membranen er gjennomsiktig, semipermeabel og basert på stoffet ammonium. Sollys kan varme opp vannet bak membranen slik at det fordamper.

Resultatet er at CO2 trekkes inn gjennom små åpninger på oversiden av membranen. Det svarer til de spalteåpningene naturlige blader har. Deretter foregår fotosyntesen som i andre kunstige blader.

Trekker ti ganger så mye CO2 ut av lufta

Et lysabsorberende materiale fanger energi fra sollys. Deretter sørger en rekke hjelpestoffer for å sette i gang fotosyntesen. Det kunstige bladet gjør CO2 om til oksygen og karbonmonoksid. Oksygen kan samles opp eller slippes ut, mens karbonmonoksid kan brukes i syntetisk drivstoff.

Vanntett membran gir kunstig blad naturlige egenskaper

Forskere har funnet opp en membran som innhyller kunstigeblader i vann. Den gjør bladene i stand til å trekke CO2 ut av lufta og dermed sørge for forsyninger av råstoffet til fotosyntese.

Vann fordamper

Når sola varmer opp vannet bak membranen, kan det fordampe ut gjennom undersiden av bladet. Mens vanndampen forlater bladet, trekkes CO2 inn gjennom små spalteåpninger på oversiden.

1

Fotosyntesen sparkes i gang

Med rikelige mengder CO2 kan bladet drive fotosyntese, der drivhusgassen forvandles til oksygen og karbonmonoksid.

2

Drivstoff slipper ut

Mens naturlige blader skaper sukker, er sluttproduktet i det kunstige bladet karbonmonoksid, CO, som kan brukes i syntetisk drivstoff.

3
© Meenesh Singh

Det kunstige bladet kan trekke ti ganger så mye CO2 ut av lufta som et vanlig blad med samme overflate.

I praksis vil bladet se ut som et solpanel, og hvis det er 1,7 meter langt og 0,2 meter bredt, vil det kunne produsere 1,4 kilo karbonmonoksid om dagen.

En park av 360 paneler vil kunne trekke 792 kilo CO2 ut av lufta om dagen.