GE Renewable Energy/LafargeHolcim/COBOD

Vindmøller skal 3D-printes på stedet

Nye betongfundamenter skal ikke transporteres, men printes direkte der vindmøllen skal stå. Det baner veien for å bygge dobbelt så høye vindmøller.

Den store amerikanske energibedriften GE Renewable Energy vil bruke 3D-printing til å bygge vindmøller, slik at de kan bli 100 meter høyere enn de er i dag.

Problemet med vindmøller til lands er at det ofte er umulig å transportere de enorme bygningselementene fram til det stedet der vindmøllen skal stå. Det gjelder ikke minst den nederste delen, som består av betong.

I praksis kan ikke fundamentet være bredere enn 4,5 meter fordi elementene må fraktes via veinettet. Derfor er de fleste vindmøller i dag under 100 meter høye.

Se den nye betongprinteren i arbeid

En ny 3D-printet betongkonstruksjon kan fordoble høyden på vindmøller. Teknologien har blitt testet på en ti meter høy prototype som ble printet i 2019 i København.

Ved å printe den nederste delen på stedet kan fundamentet bli bredere, og dermed kan den ferdige vindmøllen bli mye høyere. Firmaet har planer om vindmøller der den nederste delen av betong rekker 80 meter opp i luften.

På toppen av betongdelen skal den egentlige vindmøllen av stål monteres, slik at den i alt blir 200 meter høy.

Høyere møller gir mer strøm

Ingeniører fra firmaet COBOD har testet den nye teknikken ved å printe en ti meter høy prototype i oktober 2019 i København. Den rørformede betongkonstruksjonen består av en indre og en ytre skal, som er forbundet av bølgeformede strukturer. Både skallet og forbindelsen mellom dem er 3D-printet.

Verdens høyeste vindmølle til vanns er Haliade-X, som rekker 260 meter opp med vingespissene. Til lands er det vindmøllen i Gaildorf i Tyskland, som rekker 246,5 meter opp.

© GE & Max Bögl Wind AG

Gevinsten ved å bygge høyere vindmøller er at de kan utnytte den sterkere vinden i de høyere luftlagene, som samtidig er mer stabil, fordi det ikke er turbulens skapt av bygninger og trær.

33 prosent – så mye stiger strømproduksjonen når nye 3D-printede konstruksjoner gjør vindmøller dobbelt så høye som i dag.

Det betyr for eksempel at en vindmølle på 5 megawatt, som kan produsere om lag 15 gigawatt-timer i året i 80 meters høyde, vil øke produksjonen til over 20 gigawatt-timer hvis den løftes opp i 160 meters høyde.

Det høyeste vindmølletårnet til lands står i dag i Gaildorf i Tyskland. Det er bygget på toppen av et vanntårn og rekker 178 meter opp i luften.