Shutterstock
Vindmoelle

Er støyen fra vindturbiner farlig?

Det går mange historier om at folk som bor tett på en vindturbin, har blitt syke av støyen fra vingene. Men kan det virkelig være riktig?

Når en vinge på 60 meter klyver vinden med 150 km/t, frambringer det en del støy som kan være plagsomt for naboene i området.

Vindturbiner sender ut såkalt lavfrekvent støy (10–160 Hz) og infralyd (4–20 Hz). De lydene vi mennesker kan høre, ligger vanligvis fra 50 til 12 500 Hz.

Infralyden ligger dermed utenfor vårt hørbare område, mens vi kan høre den lavfrekvente støyen. Vi kjenner den for eksempel som det dype brummingen fra kompressorer, transformatorer eller dieselmotorer.

Hvis du står helt tett på en moderne vindturbin, bråker den like mye som en gressklipper eller en motorsag, men allerede på 100 meters avstand er det redusert omtrent som en vanlig samtale.

Støyen stiger med størrelsen – og faller med avstanden

Store vindturbiner bråker mer enn små. For en 100 meter høy turbin er støynivået akseptabelt hvis de nærmeste naboene bor minst 400 meter unna.

vindmølle støj
© Daniel Vala/Shutterstock

1. Lyder som en gressklipper

Helt tett på vindturbinen er støyen fra den som lydnivået fra en gressklipper, altså om lag 105 dB, men på 30 meters avstand er den nede på et nivå som svarer til en hårtørker (om lag 90 dB).

vindmølle støj
© Daniel Vala/Shutterstock

2. Faller til vanlig samtale

I 40–50 meters avstand fra turbinen har støynivået dalt til 80 dB, som svarer til en støvsuger, og i 80–90 meters avstand er det nede på et nivå som svarer til en vanlig samtale (60 dB).

vindmølle støj
© Daniel Vala/Shutterstock

3. Brummer som et kjøleskap

På 400 meters avstand er støyen fra vindmøllen nede på 40 dB, som svarer til den brummende lyden fra et kjøleskap. De nærmeste naboene til en 100 meter høy vindturbin bor vanligvis 400–500 meter unna.

Flere studier har vist at både infralyden og den lavfrekvente støyen vindturbiner sender ut, ligger langt under de grenseverdiene de fleste land har satt.

Din egen irritasjon gjør deg dårlig

I 2014 offentliggjorde forskere ved Massachusetts Institute of Technology i USA en omfattende studie av vindturbinenes betydning for helsen vår.

Forskerne konkluderte med at støyen ikke påvirker helsen vår direkte, men de som likevel irriterer seg, kan utvikle symptomer som søvnproblem og hodepine. Flere senere studier har vist det samme.

Opplevelsen av hvor irriterende støyen er, er selvfølgelig avhengig av lydnivået, men også andre faktorer spiller inn.

Studier har vist at hvis man kan se vindturbinen fra boligen, føles støyen mer plagsom – mens den føles mindre plagsom hvis man har økonomiske interesser i vindturbinen.

© GÜRCIN ALTINKAYA

Støyen stiger med størrelsen – og faller med avstanden

Store vindturbiner bråker mer enn små. For en 100 meter høy turbin er støynivået akseptabelt hvis de nærmeste naboene bor minst 400 meter unna.

Lyder som en gressklipper

Helt tett på vindturbinen er støyen fra den som lydnivået fra en gressklipper, altså om lag 105 dB, men på 30 meters avstand er den nede på et nivå som svarer til en hårtørker (om lag 90 dB).

Faller til vanlig samtale

I 40–50 meters avstand fra turbinen har støynivået dalt til 80 dB, som svarer til en støvsuger, og i 80–90 meters avstand er det nede på et nivå som svarer til en vanlig samtale (60 dB).

Brummer som et kjøleskap

På 400 meters avstand er støyen fra vindmøllen nede på 40 dB, som svarer til den brummende lyden fra et kjøleskap. De nærmeste naboene til en 100 meter høy vindturbin bor vanligvis 400–500 meter unna.