Trådløs strøm er her

Strøm blir alt nå sendt trådløst i elektriske tannbørster og vannkokere. Nå skal strømmen sendes over større avstander, slik at også både datamaskin og TV kan slippe ledningene. Se her hvordan strøm sendes trådløst.

Den trådløse strømmen teaser

Man kan allerede nå sende strøm trådløst, men bare over kortere avstander. For eksempel i tannbørsten din er det en kobberspole i laderen som omgjør strømmen til et magnetfelt. Feltet fanges opp av en kobberspole i tannbørsten som gjør feltet om til strøm igjen.

Problemet er at energien går tapt hvis avstanden mellom spolene er for stor.

Strøm beveger seg trådløst gjennom luften

Men en ny måte å gripe teknologien an på betyr at energien likevel kan sendes over lengre avstander uten å forsvinne.

Hemmeligheten ligger i å gjøre spolene i systemet resonnante, altså få magnetfeltene til å svinge i samme takt. På denne måten bevares energien intakt.

I fremtiden kan man ha en spole innebygd i TV-en som mottar trådløs strøm fra en spole i veggen, som er tilkoblet strømnettet.

Er trådløs strøm farlig for mennesker?

Ifølge forskerne trenger man ikke være redd for å få støt med trådløs strøm. Det magnetiske feltet mellom kobberspolene kan gå gjennom de fleste materialer og er omtrent like svakt som Jordens eget magnetfelt.