Shutterstock
Vannkraftverk over demning

Verden er full av naturlige energilagre

Naturlige vannbassenger kan lagre enorme mengder grønn energi – og lagrene ligger faktisk der det blir behov for dem.

Rundt om i verden venter over en halv million naturlige energilagre bare på å bli fylt med grønn energi. Slik lyder en optimistisk rapport fra Australian National University.

I takt med at verden legger om til grønn energi, og produksjonen av solkraft og vindenergi blir mer og mer effektiv, presser en ny utfordring seg på: Hvordan lagrer vi den grønne energien?

Produksjonen av sol- og vindenergi følger som kjent ikke alltid behovet, så vi må samle opp og lagre den til den skal brukes.

Løsningen finnes i naturen

Ingeniører har problemer med å utvikle billige batterier som kan lagre veldig store mengder energi i lang tid, så det er behov for andre løsninger.

En av dem er å bruke strømmen til å pumpe opp vann fra et basseng som ligger høyt oppe. Her kan energien ligge på ubestemt tid uten at noe går tapt.

Når det senere blir behov for energien, er det bare å åpne slusene og lede vannet gjennom turbinene i et vannkraftverk, som igjen omsetter energien til elektrisk strøm.

Lagre ligger i tettbygde områder

De australske forskerne har gransket målinger foretatt av satellitter for å identifisere de stedene i landskapet over hele verden der det er mulig å lagre energi i naturlige bassenger.

Resultatet viser at hele 530 000 steder er egnet. Og like viktig: Mesteparten av dem ligger i områder som er tett befolket.

Det innebærer at energien kan lagres tett på de stedene der det er behov for den. Et av de få unntakene er Nord-Europa utenom Skandinavia, som må bruke lagre lenger sør.

© ANU/AREM

Kort vei fra lager til forbruker sikrer høy effektivitet

Landskapets energilagre ligger ofte i nærheten av de tettest befolkede områdene. Det gir mindre energitap når strømmen skal transporteres fra vannkraftverkene til forbrukerne.

Forskerne innrømmer at det selvfølgelig er en del av de naturlig skapte bassengene som av ulike årsaker ikke vil kunne utnyttes, men det er ikke noe stort problem.

Ifølge forskerne vil det bare være nødvendig å ta i bruk de aller beste for å få nok lagringsplass til et 100 prosent grønt, verdensomspennende energinett.